25
09 2017
1615

Cu privire la stingerea obligației fiscale prin compensare

În cazul în care contribuabilul persoană fizică ce nu desfășoară activitate de întreprinzător înregistrează datorii aferente achitării impozitului pe venit la momentul depunerii Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15), poate fi compensată această datorie cu suma impozitului pe venit achitată în plus pentru anul precedent? Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15) precum și modul de completare a acesteia sunt reglementate prin HG nr. 834 din 1 decembrie 2015. Conform art. 175 alin. (1), (2) și (6) din CF, stingerea obligației fiscale prin compensare se efectuează prin trecerea în contul restanței a sumei plătite în plus sau a sumei care, conform legislației fiscale, urmează a fi restituită. Compensarea se efectuează la inițiativa organului fiscal sau la cererea contribuabilului dacă legislația fiscală nu prevede altfel. Excedentul sumei compensate, la cerere, poate fi restituit contribuabilului sau lăsat în contul stingerii unei viitoare obligații fiscale de alt tip. În caz de nedepunere a cererii, excedentul se lasă în contul stingerii obligației fiscale de acelaşi tip. Prin urmare, în cazul în care contribuabilul are înregistrată o supraplată a impozitului pe venit pentru anii precedenți, aceasta va fi utilizată automat la stingerea obligațiilor fiscale ulterioare de același tip.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.