10
07 2019
848

Curtea de Conturi despre executarea bugetului de stat pe anul 2018

Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. În Monitorul Oficial este publicată Hotărârea Curții de Conturi cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2018. Indicatorii generali ai bugetului de stat pe anul 2018 au fost executați sub nivelul precizat, acesta fiind aprobat inițial la venituri în sumă de 36 618,5 mil. lei și la cheltuieli – de 41 332,4 mil. lei, cu o depășire a cheltuielilor asupra veniturilor de 4 713,9 mil. lei. Pe parcursul anului 2018, la legea bugetară anuală au fost operate cinci modificări, iar ca urmare indicatorii inițiali au fost majorați la venituri cu 303,5 mil. lei, la cheltuieli – cu 652,1 mil. lei, la deficit – cu 348,6 mil. lei. Astfel, ca rezultat al modificărilor și completărilor, precum și precizărilor operate de Ministerul Finanțelor, în temeiul prevederilor art.16 din Legea bugetului de stat pentru anul 2018, parametrii precizați au fost stabiliți la venituri în sumă de 36 969,4 mil. lei și la cheltuieli – de 42 031,9 mil. lei, cu un deficit bugetar de 5 062,5 mil. lei. Auditul menționează că veniturile bugetului de stat în anul 2018 nu au atins nivelul precizat, dar au înregistrat o ușoară tendință de creștere față de anul precedent, iar debursările în bugetul de stat a mijloacelor financiare provenite din granturi externe în anul 2018 s-au diminuat semnificativ față de anul precedent și nu au atins nivelul precizat. Totodată, comparând încasările realizate, plățile efectuate până la finele anului 2018 și deficitul înregistrat cu sumele aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018, rezultă o nerealizare a veniturilor estimate inițial de 0,5% și o diminuare a cheltuielilor cu 6,3%. În raport se mai menționează că executarea cheltuielilor destinate investițiilor capitale se menține la un nivel redus de valorificare. Pentru anul 2018 acestea au fost aprobate în volum de 3 336,7 mil. lei pentru executarea a 61 de proiecte de investiții, dintre care 21 cu finanțare din surse externe. Ca urmare a rectificărilor la legea bugetară anuală, alocațiile precizate au însumat 1 906,5 mil. lei, fiind diminuate cu 42,9%. Astfel, analiza auditului denotă că, în anul 2018, cheltuielile executate pentru investiții capitale au însumat 849,7 mil.lei, sau la nivel de 44,6% din volumul precizat. În ultimii trei ani s-a înregistrat o tendință stabilă de creștere a volumului TVA restituit din bugetul de stat. Astfel, în anul 2018, comparativ cu anul 2017 a fost înregistrată o creștere cu 212,0 mil. lei și, respectiv, cu 282,9 mil. lei față de anul 2016. Analiza auditului relevă că și restituirile la accize au o tendință variabilă, fiind mai mari cu 7,4 mil. lei față de anul 2017 și cu 53,0 mil. lei față de anul 2016. Potrivit datelor, restituirea accizelor în anul 2018 a însumat 220,0 mil. lei sau cu 0,8 mil. lei mai puțin decât limita precizată în buget și cu 13,4 mil. lei mai mult decât limita aprobată. Totodată, conform datelor prezentate de Ministerul Finanțelor, în anul 2018 din bugetul de stat au fost efectuate restituiri ale impozitului pe venitul persoanelor fizice, potrivit declarațiilor prezentate, în sumă totală de 54,9 mil. lei sau cu 5,9 mil. lei mai mult decât limita aprobată în buget, dar în limita precizată.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.