03
01 2019
875

Curtea de Conturi: nereguli în rapoartele financiare ale BNS

Rapoartele financiare ale Biroului Național de Statistică nu prezintă o imagine corectă și fidelă la situația din 31 decembrie 2017 în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar din Republica Moldova. Concluzia este formulată de Curtea de Conturi ca urmare a realizării misiunii de audit a situațiilor financiare ale BNS. În Monitorul Oficial nr. 526-528 din 29 decembrie 2018 a fost publicată Hotărârea Curții de Conturi cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Biroului Național de Statistică încheiate la 31 decembrie 2017. Curtea a identificat clasificarea neregulamentară pe grupe de conturi a mijloacelor fixe, ceea ce a determinat denaturarea cu 1,8 mil. lei a informațiilor privind mijloacele fixe, neînregistrarea în evidența contabilă a 15 loturi de teren cu suprafața de 1,9527 ha în sumă de 1,5 mil. lei, dintre care 5 loturi cu suprafața de 0,5406 ha nu erau documentate cadastral și neînregistrarea în evidența contabilă, în calitate de fondator, a cotei în capitalul social al Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate „Statistica”, ceea ce a denaturat cu 6,2 mil. lei contul „Acțiunile și alte forme de participare în capital în interiorul țarii”. De asemenea, în raport se menționează despre limitarea auditului în obținerea probelor suficiente și adecvate pentru justificarea datelor prezentate în Raportul privind circulația mijloacelor fixe, uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale (Forma FD-051) aferente poziției ajutoarelor umanitare în sumă de 6,4 mil. lei. Atragem atenția la politica de contabilitate, care reprezintă un document preluat din cadrul normativ și, nefiind ajustată la specificul activității instituționale, a condiționat admiterea unor nereguli la calcularea uzurii unor mijloace fixe și amortizării unor active nemateriale, la clasificarea, la contabilizarea bunurilor materiale, precum și la înregistrarea unor operațiuni economice la conturile corespunzătoare de cheltuieli, se menționează în Raportul Curții. Curtea de Conturi recomandă BNS să asigure ținerea evidenței contabile conform cadrului de reglementare, să contabilizeze corespunzător bunurile imobile și să stabilească drepturile patrimoniale în strictă corelare cu tipul drepturilor înregistrate ale acestora, să corecteze înregistrările contabile aferente clasificării pe grupe de conturi în conformitate cu Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar. Totodată, se recomandă ca BNS să realizeze proceduri de inventariere anuală a situației patrimoniale și financiare și să asigure autoevaluarea complexă a sistemului de management financiar, precum și emiterea corespunzătoare a Declarației privind buna guvernare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.