21
03 2019
988

DASS 19, propus spre consultare

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul Ordinului privind aprobarea formularului Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății. Astfel, în scopul executării prevederilor cap.101 din Codul fiscal, se propune aprobarea Formularului DASS 19, precum și a Regulamentului privind modul de completare a formularului declarației. Potrivit Regulamentului, în declarație, se va indica denumirea contribuabilului - persoanei care desfășoară activitate profesională în sectorul sănătății, care urmează să corespundă datelor de înregistrare a activității indicate în registrele ținute de autoritatea competentă. La rubrica „Cod fiscal” se arată codul de identificare indicat în licență, care permite practicarea activității profesionale în sectorul sănătății, sau codul fiscal atribuit și confirmat prin emiterea certificatului de atribuire a codului fiscal de către Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, în rândul 010 se va indica suma venitului până la impozitare sau suma pierderilor obținute de către persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul sănătății în perioada fiscală de gestiune. Rezultatul - venit impozabil sau pierderi, se determină ca diferență dintre suma venitului reflectat în rândul 0101 și suma cheltuielilor reflectate în rândul 0102 al Declaraţiei. La obținerea, în perioada de gestiune, a unui indicator cu rezultat pozitiv, în rândul 010 al Declaraţiei se indică suma mărimii venitului până la impozitare, iar în cazul obținerii unui indicator negativ, acesta urmează a fi reflectat cu semnul minus “−”. În rândul 01011 se reflectă suma totală a venitului obţinut din contractele încheiate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru prestarea asistenței medicale primare, aferent exercitării activității profesionale în sectorul sănătății. Regulamentul conține și modul de completare a anexei ”1D Ajustarea (majorarea/micșorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislației fiscale” și a anexei ”2D Suma scutirilor” Proiectul poate fi consultat până la 29 martie curent. În Anexa 2D vor fi reflectate scutirile de care beneficiază persoana ce exercită activități profesionale în sectorul sănătății. Note: Сe cotă aplică centrul medicilor de familie la impozitarea venitului obținut din activitatea profesională în sectorul sănătății? Aspecte ale asigurării sociale a persoanele care exercită independent profesiunea de medic

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.