19
10 2017
3106

Declaraţii cu privire la impozitul pe venit: Formulare tipizate noi, propuse spre consultare

Serviciul Fiscal de Stat propune spre consultare proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea unor formulare tipizate de declaraţii cu privire la impozitul pe venit, prin care se solicită aprobarea următoarelor documente: - Nota de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți(forma IALS14), conform anexei nr.1, și Modul de completare a acesteia. - Formularul tip „Nota de informare privind impozitul reținut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente” (forma INR14), conform anexei nr.3, și Modul de completare a acestuia. - Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reținut din aceste venituri. Vizualizarea formularelor. Potrivit documentului, în notele de informare se va indica codul fiscal al persoanei, denumirea contribuabilului, care trebuie să corespundă cu cea indicată în documentele de înregistrare eliberate de către organele abilitate, denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deservește contribuabilul, codul localității unde este înregistrat sediul central al contribuabilului – cod unic de identificare (4 semne), conform Clasificatorului unităților administrativ-teritoriale al Republicii Moldova, codul genului principal de activitate, determinat conform Clasificatorului activităților din economia Moldovei, care corespunde codului din patru cifre, perioada fiscală pentru care se prezintă nota de informare respectivă. Totodată, în Informația privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reținut din aceste venituri se va nota codul sursei de venit, suma venitului îndreptată spre achitare, suma deducerilor conform art.36 din Codul fiscal și suma impozitului pe venit reținut. Prima perioadă fiscală de raportare, conform formularelor aprobate, este perioada fiscală a anului 2017, inclusiv şi pentru contribuabilii care şi-au modificat perioada fiscală în conformitate cu art.121 alin.(4) din Codul fiscal, cu excepția contribuabililor a căror perioadă fiscală privind impozitul pe venit este de la 1 ianuarie 2017 până la data intrării în vigoare a ordinului propus spre consultare. Corectarea erorilor în Informaţia prezentată către organul fiscal se va efectua în conformitate cu Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 194 din 29 octombrie 2004. În cazul depistării unor greșeli după prezentarea Notei de informare, contribuabilul are dreptul să prezinte o informație suplimentară , în care se indică numai rândurile în care au fost corectate greșelile, urmărind ca numărul curent al rândului din Nota de informare în care a fost depistată greșeală să coincidă cu numărul curent al rândului din Nota de informare corectată. Ordinul va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.