Știri

Desfășurarea procedurilor de achiziție publică în mod centralizat

Procedurile de achiziții publice pentru necesitățile comune ale autorităților administrației publice centrale și/sau locale vor fi desfășurate în mod centralizat de către autoritățile centrale de achiziții. În Monitorul Oficial din 7 mai curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 56 din 29 aprilie 2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziții.
 
Aceste autorități vor fi create prin hotărâre de Guvern sau prin decizie APL de nivelul al doilea, cu aprobarea actelor de constituire privind modul de funcționare, a structurii, statelor de personal și cu stabilirea surselor de finanțare. Autoritatea centrală de achiziție este o autoritate publică la autogestiune și va avea dreptul să perceapă taxe pentru activități de achiziție centralizate și auxiliare, mărimea cărora va fi stabilită în actul de constituire.

 

Autoritatea centrală de achiziție va utiliza, ca tehnici și instrumente de atribuire a contractelor de achiziții publice, acordul-cadru și sistemul dinamic de achiziţii.

 

Orice autoritate contractantă care nu este inclusă în lista autorităților pentru care se desfășoară proceduri de achiziție centralizate poate depune o cerere pe adresa autorității centrale de achiziție pentru a putea beneficia de procedurile de achiziție centralizate.

 

În urma rezultatelor achiziției publice centralizate, autoritățile contractante pentru care au fost desfășurate aceste proceduri vor încheia contractele cu câștigătorul desemnat în baza deciziei grupului de lucru al autorității centrale de achiziție.

 

Regulamentul prevede că, până la data de 1 septembrie a anului de gestiune, autoritățile contractante incluse în lista pentru achiziții centralizate vor remite autorității centrale informația privind cantitățile necesare de bunuri, lucrări sau servicii comune care fac obiectul achiziției centralizate, pentru a fi incluse în planul de achiziții pentru anul următor.

 

Autorii consideră că în urma aplicării achizițiilor publice centralizate se vor obține reduceri semnificative pentru costurile administrative legate de desfășurarea procedurilor de achiziții publice. 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

587 vizualizări

Data publicării:

11 Mai /2021 08:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon