04
11 2019
586

ECC vor fi utilizate în continuare de unitățile de schimb valutar

Excluderea obligației utilizării echipamentelor de casă și control de către casele de schimb valutar în tranzacțiile de schimb va face imposibilă monitorizarea acestor tranzacții în scopuri fiscale, se menționează în avizul Guvernului la o inițiativă legislativă. Este vorba despre proiectul nr. 417 din 21 noiembrie 2018 ce prevede amendarea mai multor acte legislative, printre care: Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legea instituţiilor financiare, Legea asociaţiilor de economii și împrumut, Legea privind activitatea băncilor, Legea cu privire la contractele de garanție financiare etc. Astfel,autorii au propus ca unitatea de schimb valutar să asigure înregistrarea tuturor operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice, adică să fie exclusă obligativitatea de aplicare a ECC de către unitățile de schimb valutar, așa cum este stabilit în art. 42 alin.3 din Legea privind reglementarea valutară. În avizul său Guvernul atenționează că, având în vedere natura acestor tranzacții, propunerile vor genera deficiențe în asigurarea unei evidențe stricte a operațiunilor de schimb valutar atât în scopul perceperii obligațiilor fiscale, cât și în scopul eliminării anumitor riscuri de ordin financiar. Utilizarea MCC asigură accesarea datelor în regim online către Serviciul Fiscal de Stat, ceea ce simplifică administrarea fiscală atât pentru contribuabili, cât și pentru SFS, a menționat ministrul Finanțelor, Natalia Gavrilița. Totodată, autorii au propus completarea Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului cu dreptul Băncii Naționale a Moldovei de aplicare a sancțiunilor pentru nerespectarea legislației de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. În acest sens, în aviz se menționează că Ministerul Justiției a elaborat proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor, acesta fiind în proces de avizare în momentul de faţă. În același timp, inițiativa mai prevede completarea Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei cu prevederi de exceptare a acesteia de la aplicarea prevederilor legislației în domeniul reglementării activității de întreprinzător. În acest sens, ministrul a anunțat că Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător și Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător deja prevede exceptarea sectorului financiar bancar de la aplicarea prevederilor menționate, iar Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător conține anumite prevederi ce necesită a fi respectate în mod obligatoriu de către BNM în calitatea sa de autoritate de licențiere.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.