24
12 2020
1890

Eliberarea facturii fiscale la solicitarea cumpărătorului

Pentru vânzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate și în cadrul comerțului electronic cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie, cu excepţia cazurilor în care aceasta este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea.


Concretizările aferente eliberării facturii fiscale în cazurile menționate sunt incluse în politica fiscală și vamală pentru anul 2021. Completarea art. 117 alin.3) din Codul fiscal are drept scop eficientizarea și crearea condițiilor certe pentru mediul de afaceri, prin expunerea concretă a faptului că, în situația în care aceștia solicită factura fiscală, ea se eliberează până în ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea, cu respectarea condițiilor expuse în alineatul respectiv.Amintim că, redacția actuală a alin.3) art.117 din CF prevede că, pentru vânzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor în care este solicitată de cumpărător), dacă sînt respectate următoarele condiţii:


a) subiectul impozabil ţine evidenţa sumei primite şi achitate în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar la fiecare punct comercial şi de prestări servicii cu utilizarea echipamentelor de casă şi de control, prin intermediul serviciilor instituţiilor financiare, ale Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”, prin intermediul altor prestatori de servicii de plată. Înregistrarea prin echipamentul de casă şi de control se efectuează în momentul primirii sumei în numerar şi/sau achitării sumei cu instrument de plată fără numerar, cu excepţia sumelor achitate cu instrument de plată fără numerar în cadrul comerţului electronic. La sfârşitul fiecărei zile de lucru, în registrul echipamentului de casă şi de control se înscriu datele raportului de închidere zilnică a echipamentului de casă şi de control;


b) la sfârşitul fiecărei zile de lucru, în documentaţia de evidenţă este înscrisă suma totală a T.V.A. pe livrările efectuate, iar în documentul de evidenţă a valorilor materiale procurate se introduc datele din facturile fiscale care au fost achitate în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.