23
04 2018
1902

Formularele ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții, modificate

În Ordinul Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017 privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova au fost introduce modificări şi completări. Amintim, că prin Ordinul nr. 50 au fost aprobate formularul-tip Forma CCR17 „Cerere de eliberare a certificatului de rezidență”, formularul-tip Forma 1-DTA17 „Certificat de rezidență”, formularul-tip Forma 2-DTA17 „Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat/reținut de nerezident în Republica Moldova”, formularul-tip Forma 3-DTA17 „Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova”, formularul-tip Forma 4-DTA17 „Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către persoanele fizice cetățeni sau apatrizi care au obținut statut de rezident al Republicii Moldova” şi formularul-tip Forma 5-DTA17 „Cerere privind restituirea impozitului pe venit reținut în plus din sursele aflate în Republica Moldova”. Astfel, Cererea de eliberare a certificatului de rezidență (Forma CCR17) este completată cu precizarea destinatarului eliberării certificatului respectiv - pentru întreprindere, autoritatea fiscală sau persoană fizică. De asemenea, au fost introduce modificări şi în Instrucţiunea cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova. Acestea prevăd că în cazul depunerii cererii de eliberare a certificatului de rezidenţă, atestarea rezidenţei, autentificare informaţiei incluse în certificat, eliberării certificatului ce atestă achitarea impozitului pe venit şi alte situaţii solicitantul va interacţiona cu subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deservește contribuabilul, anterior fiind indicat Serviciul Fiscal de Stat. Documentul este completat cu prevederea că, în cazul în care contribuabilul nu a anexat la cerere documentele necesare sau nu corespunde criteriului de rezidență, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat va refuza eliberarea certificatului de rezident prin informarea acestuia despre motivele refuzului. Aceeaşi procedură va fi urmată în cazul atestării impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova. Totodată, în cazuri speciale la certificatul de rezidență (Forma 1-DTA17) poate fi anexat și formularul statelor străine ce atestă rezidența, atașat cu traducerea în limba de stat efectuată de traducători autorizaţi, cu excepţia celor prezentate în limba rusă şi în limba engleză, urmând a fi autentificate prin aplicarea ştampilei de către Serviciul Fiscal de Stat. Dacă beneficiarul sau plătitorul venitului solicită organului fiscal efectuarea unui control şi restituirea impozitului pe venit reţinut în plus, acesta va anexa la cerere, suplimetar la actele prevăzute, certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova, în original, în cazul în care a fost eliberat anterior. Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 82 din 29 martie 2018 cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr.50 al aceleiaşi autorităţi din 15 martie 2017 a fot publicat vineri, 20 aprilie curent, în MO.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.