Știri

GCS2021. Modificări în formular

Astăzi, 18 februarie 2022, în MO a fost publicat Ordinul SFS nr. 63 din 14 februarie 2022 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 574/2021 cu privire la aprobarea formularului şi a modului de completare a solicitării de acordare din bugetul de stat a compensaţiei salariaţilor pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securităţii, protecţiei vieţii şi sănătăţii populaţiei (GCS2021).
 
Astfel, autoritatea fiscală a operat modificări în lit. c) la pct. 2.2 din Anexa nr. 2  la Ordinul indicat ce țin de cuantumului maxim al salariului mediu pe zi de la 450 lei la 500 lei pentru zilele libere acordate pentru administrarea vaccinului de către salariați, în contextul noilor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 61/2022 cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19, care a intrat în vigoare din 4 februarie 2022.
 
Subsecvent, relatăm că, potrivit pct. 3 din HG nr. 316/2021, prevederile Regulamentului se aplică unităților economice din sectorul real. Acesta stabilește că Regulamentul se aplică angajatorilor care au acordat zile libere salariaților pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții şi sănătății populației prin vaccinare anti-COVID-19.
 
Totodată, în conformitate cu pct. 5 din Regulament, solicitarea acordării din bugetul de stat a compensației  se întocmește de către angajator, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii în care au fost acordate zilele libere, și se prezintă prin intermediul ghișeului unic de raportare electronică – raportare.gov.md. În acest sens, se prezintă forma GCS-2021, aprobată prin Ordinul SFS nr. 574/2021 (în continuare - Solicitare). Menționăm, aceasta se prezintă exclusiv în mod electronic și se bazează pe algoritmul de calcul a compensației, stabilit la pct. 12 din Regulament.
 
În cazul identificării unor neconformități în solicitarea prezentată, angajatorul este în drept, în termen de 72 de ore de la depunerea solicitării, să o revoce şi să depună o nouă solicitare (pct. 6 din Regulament). Astfel, solicitările/corectările acestora prezentate peste termenele indicate, urmează a fi respinse.
 
Concomitent, în cazul în care termenul limită de prezentare a solicitării este o zi de odihnă, urmează a fi luate în calcul prevederile art. 389 din Codul civil, potrivit cărora, dacă ultima zi a termenului este o zi de duminică, de sâmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligației este zi de odihnă, termenul expiră în următoarea zi lucrătoare. Spre exemplu, pentru luna noiembrie 2021, termenul de depunere a solicitării a expirat la 27 decembrie 2022.
 
În baza datelor furnizate de angajator, sistemul automatizat al ghişeului unic de raportare electronică validează solicitarea şi cuantumul compensaţiei acordate angajatorului (pct. 7 din Regulament).
 
Solicitarea concretă poate fi vizualizată prin generarea raportului Forma GCS21 după numărul documentului în sistem, sau direct din raportul Total pe forma GCS21.
 

Totodată, reiterăm că pentru solicitarea acordării din bugetul de stat a compensației, în cazul vaccinării până la data de 3 februarie 2022 inclusiv, cuantumul maxim a compensației per salariat, care a beneficiat de două zile libere se va calcula ținând cont de cuantumul salariului mediu pentru o zi, constituind limita de 450 lei (1116,00 lei), iar în cazurile vaccinării începând cu data de 4 februarie 2022, cuantumul maxim a compensației per salariat, care a beneficiat de două zile libere, se va calcula ținând cont de cuantumul salariului mediu pentru o zi, constituind limita de 500 lei (1240,00 lei).

author icon

Irina Cebaniuc

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1247 vizualizări

Data publicării:

01 Martie /2022 09:49

Domeniu:

Administrare fiscală | Noutăți | Ordine SFS

Etichete:

GCS21 | vaccinare | dare de seamă | ordin SFS

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon