20
11 2018
742

Granturi pentru inițiativele tinerilor la nivel local

Ministerul Finanţelor va aloca autorităților administrației publice locale mijloace financiare în sumă totală de 436 mii lei, destinate susținerii programelor de granturi pentru inițiativele tinerilor la nivel local. Un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede alocarea acestor mijloacelor financiare este propus spre consultare de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Astfel, resursele pentru susținerea programelor de granturi vor fi repartizate consiliilor raionale: Anenii Noi (80 mii lei), Cahul (50 mii lei), Fălești (80 mii lei), Ocnița (50 mii lei), Orhei (26 mii lei), Soroca (100 mii lei) și Ungheni (50 mii lei). Valorificarea mijloacelor repartizate autorităților publice locale se va efectua în conformitate cu Programul de Dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022. Totodată, APL vor prezenta ministerului rapoartele privind rezultatele obținute în urma valorificării resurselor financiare repartizate până în data de 10 decembrie 2018. Proiectul are drept scop sporirea nivelul de activism civic al tinerilor, inclusiv în rândul celor cu oportunități reduse, prin dezvoltarea mecanismelor de susținere a inițiativelor tinerilor la nivel de comunități. Mijloacele financiare necesare au fost planificate în Legea bugetului de stat pentru anul 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.