Știri

Guvernul a aprobat modificările în legile bugetare

Veniturile bugetului de stat pentru anul curent ar putea fi majorate cu 2634,9 mil. lei sau cu 5,2% față de indicatorul aprobat inițial, cheltuielile – cu 6884,9 mil. lei sau cu 10,6%, iar soldul bugetar ar putea crește cu 4250,0 mil. lei (28,1%).
 
În ședința de astăzi, 18 aprilie, Cabinetul de miniștri a votat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021.
 
Astfel, veniturile bugetului de stat ar putea constitui 52,7 mld. lei datorită majorării veniturilor la componenta de bază cu 2,52 mld. lei și la veniturile proiectelor finanțate din surse externe – cu 115,2 mil. lei. Creșterea veniturilor provenite din impozite și taxe este estimată la circa 2,7%, a încasărilor din granturi – de 2 ori, precum și a încasărilor din alte venituri – cu circa 10,7%.

 

În același timp, cheltuielile bugetului de stat ar putea constitui 72,1 mld. lei. Cele mai semnificative majorări vor interveni în domeniul protecției sociale (cu circa 2451,3 mil. lei), necesare pentru indexarea prestațiilor de asigurări sociale. De asemenea, se propune majorarea cheltuielilor pentru serviciile de stat cu destinație generală (cu peste 2007,8 mil. lei), ce vor fi utilizate pentru gestionarea crizei energetice, crizei refugiaților și pentru asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea în sectorul bugetar, precum și majorarea cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din surse externe, determinate de volumul de lucru suplimentar în cadrul proiectelor de infrastructură a drumurilor. De asemenea, va fi suplinit Fondul pentru eficiență energetică, precum și Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.

 

Modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 este impusă de circumstanțele în care activează economia națională și impactul asupra bugetului a mai multor crize, produse concomitent. Astfel, factorii de bază care au determinat modificările operate sunt: impactul situației din regiune, criza din sectorul energetic și prețurile în creștere la produsele de bază, ajustarea indicatorilor bugetari la venituri, cheltuieli și soldul bugetar, reieșind din necesitatea susținerii populației și agenților economici, ajustarea sumelor intrărilor de granturi și împrumuturi, includerea donațiilor din partea persoanelor fizice și juridice și a altor parteneri de dezvoltare, destinate asistenței umanitare pentru cetățenii Ucrainei refugiați în RM, suplinirea fondurilor de urgență ale Guvernului în legătură cu gestionarea crizelor și indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat.

 

De asemenea, au fost votate proiectele hotărârilor de Guvern pentru modificarea legilor bugetului asigurărilor sociale (BASS) și a fondurilor obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru anul 2022.

 

Astfel, veniturile și cheltuielile totale ale BASS pentru anul curent se propun a fi majorate cu 1,82 mld. lei lei. La partea de venituri se estimează majorarea veniturilor provenite din contribuțiile de asigurări sociale de stat cu 122,3 mil. lei, precum și din resursele obținute din impozitul unic perceput de la rezidenții parcului IT cu 40,1 mil. lei.

 

La partea de cheltuieli, vor crește cheltuilile cu circa 1,31 mil. lei, pentru a asigura volumul deplin de mijloace necesare salarizării personalului CNAS. Totodată, se estimează majorarea cheltuielilor pentru bunuri și servicii cu 24,05 mil. lei, fiind generate de majorarea cheltuielilor pentru serviciile energetice, bancare, servicii de plată etc.

 

Veniturile FAOAM se propun a fi majorate cu 86,09 mil. lei sau cu  0,7% față de planul aprobat, dintre care 62,8 mil lei vor proveni din primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense, iar alte 23,29 mil. lei vor fi transferate de la bugetul de stat în scopul continuării realizării activităților prevăzute în Acordul de finanțare dintre RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ,,Modernizarea sectorului sănătății în RM” (ILD 7 ,,Conceperea și pilotarea stimulentelor bazate pe performanța pentru toate spitalele").

 

În același timp, cheltuielile FAOAM ar putea fi majorate cu 331,09 mil. lei sau cu 2,7% față de suma aprobată, fiind determinate de creșterea cheltuielilor aferente fondului pentru achitarea serviciilor medicale și farmaceutice. De asemenea, este preconizată creșterea cheltuielilor instituțiilor medico-sanitare pentru procurarea medicamentelor, alimentație și achitarea resurselor energetice cu circa 231,09 mil. lei. Majorarea cheltuielilor destinate compensării medicamentelor și dispozitivelor medicale cu 1 mil. lei este determinată de creșterea cu circa 10% în primele două luni ale anului a numărului de beneficiari de medicamente compensate față de perioada similară a anului 2021.

 

Cele trei proiecte aprobate de Guvern urmează a fi votate în Parlament.  

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1540 vizualizări

Data publicării:

18 Aprilie /2022 11:04

Catalogul tematic

Asigurare socială de stat | Lege bugetară anuală | Asigurare obligatorie de asistenţă medicală

Etichete:

bugetul asigurarilor de stat | buget de stat | FAOAM | proiect HG

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon