Știri

Implementarea Legii nr.270, discutată în teritoriu

În următoarele două săptămâni Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat vor efectua un șir de vizite de lucru în teritoriu pentru a discuta cu conducerea autorităților publice locale mai multe subiecte legate de implementarea Legii nr. 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, dar și despre efectele asupra sustenabilității bugetar-fiscale a APL a reformei fiscale, lansate de Guvern la 1 octombrie 2018. Prima întrunire a avut loc sâmbătă, 18 mai curent, la Edineț, unde Ion Chicu, ministrul Finanțelor împreună cu o echipă de specialiști din cadrul instituției, și directorul Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Pușcuța, au avut o întrevedere cu reprezentanții APL din raion. Vizita a avut loc și în contextul îngrijorărilor exprimate de unii primari din țară privind capacitatea bugetelor locale de a asigura implementarea prevederilor legii salarizării și pentru a-i informa despre modalitatea de acordare a suportului financiar suplimentar din partea Guvernului pentru acoperirea cheltuielilor respective. Participanții la eveniment au analizat rezultatele executării bugetelor primăriilor din raion pe primele 4 luni ale anului, constatând că încasările din impozitul pe venitul din salariu în aceste bugete au cunoscut un salt semnificativ, în unele cazuri chiar dublându-se, fapt care sporește sustenabilitatea bugetară a APL și capacitatea lor de a asigura finanțarea cheltuielilor de personal. Evoluția veniturilor colectate în bugetele locale din acest impozit, care constituie sursa principală de încasări pentru acest tip de bugete, este rezultatul direct al revoluționării sistemului de impozitare a veniturilor persoanelor fizice în țară, pus în aplicare de la 1 octombrie 2018. Suplimentar la veniturile adiționale pe care le înregistrează primăriile din acest impozit, de la începutul anului 2019 APL primesc din bugetul de stat transferuri cu destinație generală în sumă de 350 mil. lei, prevăzute în bugetul anului 2019 pentru compensarea pierderilor eventuale în urma reformei fiscale, care în realitate nu s-au produs. Respectiv, toată această sumă urmează a fi direcționată de către APL pentru finanțarea cheltuielilor de personal. De asemenea, prin aprobarea HG 250 din 24 aprilie 2019, din bugetul de stat au fost alocate pentru toate primăriile din țară, suplimentar la cele inițial planificate, mijloace financiare în sumă de 350 mil. lei, finanțate prin intermediul transferurilor cu destinație specială. O sursă de asigurare a finanțării cheltuielilor de personal vor fi și mijloacele din soldurile autorităților locale, iar cuantumul acestor alocații va fi stabilit și agreat cu fiecare primărie în parte, considerând angajamentele asumate de către APL de la începutul anului 2019. Suma restantă pentru acoperirea necesităților suplimentare la nivel de APL va fi oferită de către Guvern în câteva tranșe, pe parcursul anului 2019. Directorul Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Pușcuța, a anunțat că volumul încasărilor la bugetul de stat este în creștere. Referindu-se la situația din raionul Edinet, Serghei Pușcuța a declarat că se menține același trend ascendent. Totodată, directorul SFS a solicitat reprezentanților autorităților publice locale sporirea gradului de transparență în procesul de aplicare a taxelor locale. Reprezentanții ambelor niveluri ale administrației publice, cea centrală și locală, au constatat efectele pozitive ale majorărilor de salarii pentru angajații din sectorul bugetar și că implementarea acestei reforme trebuie continuată, iar efortul ambelor niveluri ale administrației publice în acest sens trebuie să fie unul comun. Totodată, ministrul Finanțelor a admis faptul, că, similar altor acte legislative, Legea nr.270 este pasibilă perfecționării și a invitat reprezentanții APL să vină cu propuneri în acest sens. În scopul coordonării eforturilor la nivel central și local pentru implementarea legii salarizării, Ion Chicu a propus exponenților APL un mecanism de coordonare/ comunicare cu fiecare primărie în parte, astfel ca angajații din sectorul bugetar să continue să-și primească salariile la timp și majorate conform prevederilor legale. Unul din elementele acestei interacțiuni este oferirea anticipată, la solicitarea APL, a transferurilor cu destinație generală, asigurând, astfel, volumul necesar de mijloace financiare pentru achitarea salariilor fiecărui angajat bugetar din țară. Ion Chicu a menționat că Ministerul Finanțelor în continuare va întreprinde toate acțiunile necesare pentru a asigura o comunicare eficientă cu autoritățile publice locale, oferind suport necesar în soluționarea diferitelor probleme ce țin de activitatea financiară a acestora.

via | mf.gov.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

2649 vizualizări

Data publicării:

20 Mai /2019 11:01

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon