23
05 2018
10276

Implementarea metodei liniare de calculare a amortizării mijloacelor fixe

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de hotărâre de Guvern ce are drept scop racordarea prevederilor Regulamentului privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale la modificările efectuate la Codulul fiscal prin Legea nr.281 din 15.12.2017. Amintim că începând cu 1 ianuarie 2018, prin Legea menționată au fost efectuate modificări și completări Codul fiscal și la Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, care prevăd introducerea unei noi metode de calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, cu aplicarea unei perioade de tranziție pentru implementarea obligatorie a acesteia. Astfel, începând cu data menționată, contribuabilul poate opta pentru aplicare metodei existente de calculul a amortizării în scopuri fiscale sau aplicarea noii metodologii liniare. Stabilirea metodei liniare presupune câteva avantaje, printre care - simplificarea modului de calcul atât pentru agentul economic cât și pentru organele de control, reducerea timpului și personalului necesar pentru calculul și evidența uzurii în scopuri fiscale, excluderea riscului admiterii unor erori la efectuarea calcului și a riscului sancționării de către organele de control, asigurarea echilibrului și previzibilității estimării cheltuielilor permise spre deducere în scopuri fiscale, în contextul în care reportarea pierderilor fiscale se realizează în mărimi arbitrare. Alegerea regimului fiscal se realizează prin indicarea lui în politica de contabilitate a agentului economic, până la data de 25 aprilie, iar pentru subiecţii care s-au înregistrat pe parcursul perioadei fiscale de declarare – până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de înregistrare. Prin acest proiect se propune completarea Regulamentului privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale cu capitolul XII, ce va reglementa modul de determinare a bazei valorice a mijloacelor fixe deja deținute în cazul aplicări pentru prima dată a prevederilor art.261 din Codul fiscal. Potrivit noului capitol, baza valorică a fiecărui mijloc fix la începutul perioadei fiscale de tranziție pentru care se aplică prevederile art.261 din Codul fiscal se va determina conform prevederilor art.24 alin.(32) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal și va fi: • pentru mijloacele fixe raportate la categoriile I de proprietate – baza valorică determinată la data de 31 decembrie a perioadei fiscale anterioare; • pentru mijloacele fixe raportate la categoriile II-V de proprietate – baza valorică determinată prin calcul, având în vedere ponderea procentuală a valorii de bilanț a obiectului respectiv în suma totală a valorii de bilanț aferente obiectelor atribuite categoriei respective la data de 31 decembrie a perioadei fiscale anterioare, aplicată la baza valorică a categoriei la care a fost atribuit mijlocul fix respectiv. În cazul în care în categoria de proprietate sunt reflectate mijloacele fixe constatate potrivit art.26 alin.(3) din Codul fiscal, precum și autoturisme incluse în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la art.26 alin.(9) din Codul fiscal, acestea urmează a fi excluse cu baza valorică determinată separat pe fiecare mijloc fix. Totodată, se prevede completarea capitolului IV și IX cu secțiuni noi, ce vor reglementa calcularea amortizării conform art.261 din Codul fiscal și deducerea cheltuielilor pentru reparaţii conform aceluiaşi articol. Astfel, amortizarea se va calcula lunar începând cu luna următoare celei în care mijlocul fix se pune în funcțiune. În scopuri fiscale nu se recunosc diferențele din reevaluarea mijloacelor fixe. Mărimea lunară a amortizării mijloacelor fixe ce urmează a fi dedusă se determină prin înmulţirea bazei valorice a mijloacelor fixe la norma de amortizare respectivă cu raportarea la 12 luni. În cazul în care activele vor fi predate în locațiune operațională, evidența lor se va ține în contabilitate şi se va reflecta în bilanţul contabil al locatorului. Amortizarea activelor predate în locațiune și leasing operațional se va calcula de către locator în fiecare perioadă de gestiune şi se va constata ca și cheltuieli ale perioadei, iar la finele fiecărei perioade de gestiune se va reflecta în Raportul privind rezultatele financiare al locatorului. Respectiv, în scopuri fiscale, la determinarea impozitului pe venit, deducerea cheltuielilor aferente amortizării se va permite la locator, iar locatarul va recunoaște la deducere sumele arendei şi ratei de leasing calculate. Ce-a de-a doua secțiune prevede că deducerea cheltuielilor pentru reparația proprietății se efectuează în conformitate cu SNC. Costurile ulterioare aferente întreținerii, asistenței tehnice și reparației mijloacelor fixe suportate pentru menținerea lor în stare funcțională, de la care nu se așteaptă beneficii economice suplimentare și care sunt reflectate ca și cheltuieli curente în scopuri fiscale, de asemenea, vor fi recunoscute la deducere conform art.24 alin.(1) din Codul fiscal. Se propun completări și la parte ace ține de obiectul calculării uzurii. Nu se va permite deducerea amortizării mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, cu excepția cazurilor în care valoarea acestora a fost inclusă în venitul impozabil al contribuabilului. Se mai propune ca, în cazul finanțării parțiale a procurărilor mijloacelor fixe din surse ce constituie venituri neimpozabile, amortizarea să fie calculată pentru partea suportată de către întreprindere. Suma subvențiilor obținute ca urmare a efectuării investițiilor prin procurarea mijloacelor fixe din sursele proprii nu va influența asupra mărimii bazei valorice a mijloacelor fixe.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.