Știri

Impozit pe venitul persoanelor fizice: întrebări şi răspunsuri

Până la expirarea termenului de depunere a Declarației privind impozitul pe venit pentru persoanele fizice (formularul CET15) de către persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător au mai rămas 7 zile. Remintim că aveţi posibilitatea de a depune Declaraţia prin următoarele metode: 1. prezentându-vă personal la sediul SFS, în raza de deservire a căruia aveţi domiciliul sau viza de reşedinţă 2. expediind Declaraţia la Serviciul Fiscal de Stat prin scrisoare recomandată 3. prezentând Declaraţia în format electronic, utilizând semnătura electronică 4. împuternicind un reprezentant prin procură autentificată notarial. Totodată, oferim răspunsuri la întrebările adresate de către contribuabili. Care este regimul fiscal al recompenselor cu titlu de bonus, care sunt achitate în afara companiei promoţionale oferite persoanelor fizice cetăţeni? Potrivit prevederilor art.14 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu impozitul pe venit îl constituie venitul obţinut din orice surse aflate în Republica Moldova, inclusiv facilităţile acordate de angajator, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător. Potrivit prevederilor art.18 și 20 din Codul fiscal, recompensa cu titlu de bonus reprezintă venit impozabil. Astfel, în cazul în care recompensele date nu sunt achitate în cadrul companiei promoţionale, acestea se vor impozita în baza art.90 din Codul fiscal, cu reținerea în prealabil, ca parte a impozitului pe venit, a sumei în mărime de 7% din recompensa oferită persoanei fizice, exceptând deţinătorii de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap.101 din Codul fiscal. Persoana fizică, din veniturile căreia a fost efectuată reținerea prealabilă a impozitului pe venit conform art.90 din Codul fiscal, la finele perioadei fiscale va avea obligațiunea de a declara venitul obținut, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerinţelor reglementate de art.83 alin.(2) lit.a) și b) din Codul fiscal. Care este regimul fiscal al locaţiunii unui mijloc de transport de la o persoană fizică de către o persoană juridică? În conformitate cu prevederile art.901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. Astfel, în cazul locaţiunii unui mijloc de transport de la o persoană fizică cetăţean, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit în mărime de 10% din venitul achitat. Reţinerea finală a impozitului stabilit scuteşte beneficiarul veniturilor specificate la alin.(3) de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2564 vizualizări

Data publicării:

26 Aprilie /2018 11:31

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon