12
04 2019
3684

Impozit pe venitul persoanelor fizice. Venituri neimpozabile

Pe lângă veniturile neimpozabile, există venituri pentru care nu se prezintă Declarația? Codul fiscal (CF) stabilește pentru o categorie de venituri reținerea finală a impozitului la sursa de plată, care scuteşte beneficiarul câştigurilor şi veniturilor de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora. La categoria veniturilor respective se aplică cote de impunere diferite de cele specificate de art. 15 din CF. Din această categorie de venituri și câștiguri fac parte:
Tipul venituluiCota aplicabilă pentru
etapa Ietapa II
veniturile de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct)
a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole
10%
dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat
obţinut în perioadele fiscale 2008–2011, inclusiv
6%
dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi aferente profitului nerepartizat obţinut în
perioadele fiscale 2008–2011, inclusiv
15%
din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net
şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011,
inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social
15%
royalty achitat în folosul persoanelor fizice, cu excepția celor achitate persoanelor
fizice în vârstă de 60 ani şi mai mult din domeniul literaturii, artei şi ştiinţei
12%
câştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia celor de la loterii şi/sau pariuri sportive18%12%
câştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui câştig depăşeşte mărimea
scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) CF
Neimpozabile -
în mărimea scutirii personale
18% - venitul depășește mărimea
scutirii personale
Neimpozabile -
în mărimea scutirii  personale
12% - venitul depășește mărimea
scutirii personale
Veniturile de la transmiterea persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decât cele
specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare
7%
din plăţile efectuate în  folosul persoanei fizice cetățean pe veniturile obţinute de către acesta
aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a
produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată,
cu excepţia laptelui natural
5%
din plăţile pe veniturile obţinute de către persoanele fizice aferente desfacerii prin unităţile
comerţului de consignaţie a mărfurilor
10%

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.