Știri

Impozitul pe venit al persoanei fizice

Astăzi P.P. Monitorul Fiscal FISC.MD reia publicarea unui şir de materiale ce ţin de prezentarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, luând în considerare că până la expirarea termenului limită, oferit de Codul fiscal al Republicii Moldova, au mai rămas 14 zile. Amintim, că persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător au obligația de a depune Declarația până la 30 aprilie a anului curent. Însă, ținând cont de faptul că data de 30 aprilie în 2018 este stabilită drept zi liberă, termenul limită de prezentare al Declarației se extinde până la data de 2 mai 2018 inclusiv. Publicaţia urmăreşte scopul să amintească unele aspect ce ţin de impozitul pe venit, obiectul şi subiectul impozitării, dar şi să aducă la cunoştinţă modificările legislative la acest capitol. Subiecţii impunerii Conform prevederilor art. 13 din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu impozitul pe venit sunt: – persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător și pe parcursul perioadei fiscale obțin venituri impozabile din orice surse aflate în Republica Moldova și din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova; – persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri impozabile din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova; – persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi obţin venit din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova; – persoanele fizice rezidente cetăţeni străini şi apatrizi care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova şi obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova, cu excepţia venitului din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova; – persoanele fizice nerezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri conform capitolului 11 din titlul II. Obiectul impunerii Art.18 din CF stipulează expres sursele de venit impozabile. Astfel, impozitul pe venit urmează a fi calculat şi achitat din: – plăţile pentru munca efectuată şi serviciile prestate (inclusiv salariile), facilităţile acordate de angajator, onorariile, comisioanele, primele şi alte retribuţii similare; – venitul din chirie (arendă); – creşterea de capital; - venitul obţinut sub formă de dobândă (nu se impozitează, până la 1 ianuarie 2020, dobânzile persoanelor fizice rezidente, cu excepţia celor înregistrate într-o formă de organizare juridică a activităţii de întreprinzător, de la depozitele bancare; valorile mobiliare corporative sub formă de obligaţiuni şi valorile mobiliare, care sunt instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi certificatele bancare de depozit şi cambiile bancare; depunerile membrilor pe conturile de economii personale în asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor amplasate pe teritoriul Republicii Moldova. Prevederi ale art.24 alin. (7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal). – royalty (redevenţe); – anuităţile, inclusiv primite în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte; sumele şi despăgubirile de asigurare primite în baza contractelor de asigurare şi coasigurare şi neutilizate conform art.22. Excepţie fac cele prevăzute la art.20 lit.a); – dotaţiile de stat, primele şi premiile care nu sînt specificate ca neimpozabile în legile prin care se stabilesc aceste plăţi; – veniturile obţinute, conform legislaţiei, ca urmare a aplicării clauzei penale, în formă de despăgubire pentru venitul ratat, precum şi ca urmare a reţinerii arvunei sau restituirii arvunei; – alte venituri care nu au fost specificate la literele menţionate şi care nu sunt neimpozabile conform legislaţiei fiscale. În următoarele publicaţii vom prezenta cotele impozitelor, scutirilor şi facilităţilor acordate contribuabililor – persoane fizice ce nu practică activitate de întrepinzător.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

8348 vizualizări

Data publicării:

18 Aprilie /2018 11:30

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Noutăți | Persoana fizică

Etichete:

impozit pe venit | persoane fizice | rezidenții | nerezidenti | subiect al impunerii | obiect impozitabil | Cod fiscal

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon