Știri

Impozitul pe venit din activitatea zilierilor poate fi inclus în costul voucher-ului

Beneficiarul de lucrări ar putea achiziționa forța de muncă necalificată în baza unui voucher procurat de la Inspectoratul de Stat al Muncii. În Parlament este înregistrat un proiect  de lege pentru modificarea Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
 
Astfel, se propune completarea Legii nr. 22/2018 cu prevederi ce vor reglementa munca bazată pe voucher. Beneficiarul de lucrări va putea procura un număr de vouchere egale cu numărul de persoane necesare executării activităților necalificate, ce va fi calculat după principiul om/zile pentru un sezon agricol. Dreptul de a opta pentru procurarea voucher-ului survine doar în cazul în care numărul de zilieri necesari depășește 50 de oameni pe parcursul perioadei.

 

Potrivit proiectului, prețul unui voucher va fi stabilit în funcție de specificul domeniului agricol în care este necesară antrenarea forței de muncă. Astfel, în agricultură ecologică și turism rural acesta ar putea costa 6 lei, în agricultura de valoare înaltă – 8 lei, iar în agricultura convențională – 10 lei.

 

Totodată, agentul economic care va procura voucher-ul până la data de 31 ianuarie va beneficia de o reducere a prețului cu 10%, iar cel care va utiliza voucher-ul pentru munca prestată de persoane cu dizabilități – cu 25% din prețul acestuia, indiferent de perioada procurării.

 

Vouherul va conține data emiterii, denumirea beneficiarului, domeniul solicitat, cuantumul remunerației, data achitării, numărul de zile pentru care este valabil. Totodată, voucher-ul va fi format din două părți identice: una destinată lucrătorului zilier și cealaltă – angajatorului.

 

De asemenea, se propune ca plata impozitului pe venit din activitatea necalificată cu caracter ocazional prestată în baza voucher-ului să fie efectuată din contul plăților încasate din vânzarea voucherelor. Beneficiarul care a procurat vouchere nu va mai fi obligat să țină Registrul de evidență.

În același timp, proiectul mai prevede majorarea numărului limită de zile pentru care poate fi angajat un zilier de la 90 la 120 zile.

 

Potrivit notei informative, îmbunătățirea politicilor în domeniul reglementării muncii prestate de zilieri în agricultură este necesară în contextul lipsei forței de muncă în agricultură, cât și de calitatea acesteia, îndeosebi în sectorul agriculturii de performanță.

 

Introducerea voucher-ului pentru zilieri are drept scop crearea cadrului legal pentru o modalitate simplificată de salarizare și evidență a muncitorilor necalificați. Asemenea instrumente sunt utilizate în Polonia, Ungaria, Belgia, Italia, Lituania.

 

Reamintim că, în scopul reglementării muncii prestate de zilieri, a fost aprobată Legea nr.22/2018, care prevede instituirea de către Inspectoratul de Stat al Muncii a unui Registru electronic completat în baza extrasului din Registrul de evidență prezentat de către beneficiar, în scopul asigurării controlului asupra respectării legislaţiei muncii și coordonării activităților de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

927 vizualizări

Data publicării:

30 Septembrie /2020 08:00

Domeniu:

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Noutăți

Etichete:

zilieri | voucher | proiect de lege | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon