Știri

Învățământul dual: consultăm drepturile și obligațiile părților

Învățământul dual poate fi organizat la inițiativa unității interesate în calitate de potenţial angajator, structurii asociative, Camerei de Comerț și Industrie (CCI) sau instituției de învățământ profesional tehnic.
 
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova propune pentru consultări publice proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la învățământul dual, care va reglementa organizarea acestui tip de învățământ, precum și statutul părților implicate în implementarea programelor de formare profesională.
 
Învățământul dual este definit drept o formă de organizare a învățământului profesional tehnic, în cadrul căruia instruirea teoretică se realizează în instituția de învățământ profesional tehnic, iar cea practică – la unitate (pentru programele de formare profesională de nivelul 3 ISCED, 4 ISCED şi 5 ISCED). În același timp, instruirea teoretică poate fi realizată și la unitate, în cazul în care acordul de cooperare în învățământul dual prevede aceasta.
 
Potrivit proiectului, CCI urmează să asigure activitatea de suport și monitorizare a învățămîntului dual, instituind în acest scop o comisie care verifică și constată conformitatea unității economice pentru participarea în procesul de formare profesională, conform criteriilor de conformare ce vor fi aprobate de Guvern.
 
Procesul de învățământ dual se va desfășura în baza unui contract de formare profesională, încheiat în formă scrisă între unitatea în învățământul dual și elev. Contractul va stabili obligația elevului să urmeze formarea profesională, respectând regulamentul intern al unității și, după caz, să activeze conform calificării obținute în termenul stabilit de contract, iar unitatea se obligă să asigure elevului condițiile necesare formării profesionale, inclusiv condiții de sănătate și securitate în muncă. Unitatea va asigura elevul și cu o remunerație de formare profesională, mărimea căreia se negociază de către părți și se stabilește în contract, dar nu poate fi mai mică decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.
 
Contractul se încheie pentru o perioadă determinată (minim un an și de maxim 3 ani), în funcție de prevederile programului de formare profesională. Totodată, ponderea timpului de instruire în cadrul unității și în instituția de învățământ profesional tehnic se stabilește în acordul de cooperare în învățământul dual, ce va fi semnat de instituția de învățământ și entitate.
 
Învățământul dual va fi finanțat din bugetul de stat sau din alte surse legal constituite pentru componentele de formare profesională ce îi revin instituției de învățământ și întreprinderii.
                                                                                       
Cheltuielile unității suportate pentru organizarea și realizarea învățământului dual vor fi pasibile compensării din bugetul de stat, în proporție de cel mult 50% din cheltuielile admise pentru compensare.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Educației și Cercetării

454 vizualizări

Data publicării:

17 Decembrie /2021 07:58

Domeniu:

Noutăți | Persoana fizică | Persoană juridică

Etichete:

invatamint dual | proiect de lege | consultari publice

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon