22
06 2018
10966

IPC18: erori comise la completarea tabelului nr.3

Casa Naţională de Asigurări Sociale a comunicat că a efectuat o totalizare a modului de completare de către contribuabili al Dării de seamă forma IPC18 (tabelul nr. 3, compartimentul aferent bugetului asigurărilor sociale de stat) prezentate de entităţi conform actelor normative în vigoare Serviciului Fiscal de Stat. În rezultatul evaluării au fost constatate un şir de erori la completarea acestui formular. Acestea vor atrage deficienţe în stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale pentru angajaţii întreprinderilor, dar şi în partea ce ţine de evidenţa obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat. Astfel, CNAS menţionează că la prezentarea indicatorilor din tabelul nr. 3 al Dării de seamă forma IPC18 urmează să fie luate în considerare compartimentele la care se admit cele mai multe erori şi vine cu solicitarea verificării datelor prezentate şi următoarele precizări :
 • în antetul Dării de seamă pentru aceeaşi lună de raportare se bifează o singură dată tipul dării de seamă „primară" şi pentru darea de seamă corectată se bifează „de corectare";
 • în antetul Dării de seamă se bifează indicatorul „Rezidentul parcurilor IT" numai în cazul în care entitatea este înregistrată în Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului pentru tehnologia informaţiei şi aplică regimul special de impozitare;
 • în antetul Dării de seamă se bifează indicatorul „După control fiscal" numai în cazul în care ca rezultat al controlului fiscal au fost calculate suplimentar contribuţii de asigurări sociale sau a fost micşorată suma acestora şi aceste sume urmează să fie repartizate pe persoanele asigurate;
 • în cazul în care, pe parcursul lunii, angajatorul declară mai mult decât o înscriere pe persoana asigurată, numărul de ordine al înscrierii urmează să se repete;
 • informaţia privind datele de identificare a persoanei asigurate şi anume: indicarea corectă a numelui şi prenumelui, setul de date numele şi prenumele, IDNP, codul CPAS să aparţină uneia şi aceiaşi persoane (sunt cazuri că aceste date aparţin diferitor persoane);
 • în cazul concediilor medicale nu se reflectă corect perioada. Spre exemplu, la persoana asigurată se indică categoria 15311 care presupune indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă din contul angajatorului care vizează o perioadă nu mai mare de 5 zile, în coloanele 5 şi 6 se indică luna deplină sau întreaga perioadă de aflare în concediu medical;
 • în cazul concediilor medicale la persoanele asigurate se completează suma indemnizaţiei respective în coloana 10 şi respectiv pentru aceste rânduri nu se completează date în coloanele 9, 11 şi 12;
 • completarea corectă a sumei contribuţiilor individuale şi contribuţiilor angajatorului per fiecare persoana. Acestea conţin greşeli, ceia ce face imposibilă înscrierea automatizată a datelor la conturile persoanelor asigurate;
 • completarea corectă a indicatorilor totali pe entitate privind contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajator şi individuale calculate, ce urmează după tabelul nr. 3 (erorile se referă la cazurile când nu se completează fondul de salarizare şi alte recompense; contribuţiile de asigurări sociale nu sunt calculate corect conform tarifului aferent rândului în care se indică; entităţile care aplică tariful de 22% nu indică numai acest tarif; contribuţiile individuale reţinute de angajator se declară la indicatorul aferent taxei fixe; completarea contribuţiilor cu semnul minus, şi altele);
 • indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă calculate nu se declară corect (sumele indicate in rândurile 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 nu corespund celor declarate pe persoanele asigurate; în aceste rânduri se indică incorect sume cu semnul minus, rândul 3 nu este egal cu suma rândurilor 3.1+3.2+3.3+3.4);
 • indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă plătite nu se declară corect (incorect se declară sume cu semnul minus la aceşti indicatori, rândul 4 nu este egal cu suma rândurilor 4.1+4.2+4.3+4.4).
CNAS recomandă contribuabililor care au întâlnit dificultăţi la completarea formularului să apeleze pentru obţinerea informaţiei suplimentare privind particularităţile completării tabelului nr. 3 al Dării de seamă forma IPC18 la specialiştii caselor teritoriale de asigurări sociale din raza de deservire. De asemenea, CNAS aminteşte că persoana cu funcţii de răspundere a entităţii care semnează Darea de seamă IPC18 şi o prezintă Serviciului Fiscal de Stat şi-a asumat răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare pentru prezentarea de date şi informaţii eronate. Informaţii suplimentare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.