Știri

Legea auditului situațiilor financiare a fost publicată în Monitorul Oficial

De la 1 ianuarie 2019 va intra în vigoare Legea auditului situațiilor financiare, votată de Parlament în lectură finală la 15 decembrie 2017. Potrivit documentului, publicat în Monitorul Oficial din 11 ianuarie,auditorii și entitățile de audit vor fi înregistrate în mod obligatoriu în Registrul public al auditorilor și Registrul public al entităților de audit, deținut de Consiliul de supraveghere publică a auditului. Astfel, va fi anulată cerința de licențiere a activității profesiei, care era în vigoare. Consiliul va înregistra entitățile de audit, dacă la momentul înregistrării acestea au angajați nu mai puțin de doi auditori, precum și dacă dispun de oficiu, fapt confirmat prin extrasul din Registrul bunurilor imobile sau contractul de posesie. Pentru a fi înregistrați, solicitanții vor prezenta Consiliului o cerere de înregistrare, cu indicarea numărului de telefon și al adresei de poștă electronică, buletinul de identitate sau permisul de ședere și confirmarea eliberată de entitatea unde sunt angajaţi, după caz. Reamintim că în cadrul dezbaterilor la proiect, dar și prezentării lui în ședințele Parlamentului, Consiliul de supraveghere a activității de audit se reorganizează prin transformare, în Consiliul de supraveghere publică a auditului. Acesta va fi guvernat de un Comitet, compus din 7 membri nepracticieni, care posedă cunoștințe în domeniul economic sau juridic și vor fi selectați în urma unei proceduri de numire independente și transparente stabilite în Regulamentul de activitate al Consiliului, aprobat de Guvern. Pentru asigurarea calității auditului la entitățile de interes public și la cele mari, stabilite conform Legii Contabilității și raportării finciare sau la alte întreprinderi de stat și societăți pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social, entitatea de audit va trebui să aibă nu mai puțin de doi auditori angajați. Totodată, legea stabilește condiții pentru asigurarea riscului de audit. Astfel, entitatea de audit va încheia cu asiguratorul un contract de asigurarea de răspundere civilă pentru posibilele riscuri de activitatea profesională, obiectul de asigurare fiind contractul de audit sau auditul. De asemenea, entitatea de audit va constitui provizioane în mărime de minimum 15% din venitul din vânzări în perioada de gestiune aferentă auditului. În același timp, entitățile de audit care efectuează auditul la entitățile de interes public vor prezenta Consiliului de Supraveghere Publică a auditorilor și va palsa pe pagina web, în termen de 4 luni de la sfârșitul fiecărei perioade de gestiune, raportul privind transparența, care va fi disponibil pe pagina web oficială proprie minim 5 ani de la data publicării. Legea conține mai multe prevederi menite să asigure calitatea și integritatea auditorilor, cum ar fi efectuarea stagiului de audit, ce va avea o durată de cel puțin doi ani și va fi efectuat sub îndrumarea unui auditor sau cerințele ce țin de admitere la examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor, dar și regulile de desfășurare a examenului. În acest scop va fi instituită o Comisie de certificare a auditorilor, iar examenul va consta din probe scrise la disciplinele audit, contabilitate financiară, contabilitate managerială, managementul financiar, dreptul și gestiunea tehnologiilor informaționale și sistemelor computerizate. Persoana care nu a susținut examenul la o disciplină poate fi admisă pentru a repeta examenul prima dată – peste 6 luni, iar a doua oară – peste un an după încercarea anterioară, respectând termenul-limită de 3 ani din ziua în care a participat la examen la prima disciplină. Implementarea noilor prevederi va necesita cheltuieli financiare de la bugetul de stat în partea ce ține de finanțarea parțială a activității Consiliului de supraveghere publică a auditului. Estimarea mijloacelor anuale alocate din contul bugetului de stat prin intermediul Ministerului Finanțelor, conform informației prezentate de Consiliul de supraveghere a activității de audit, reprezintă de circa 375,2 mii lei pentru anii 2017-2018.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova | Monitorul Oficial al RM

4211 vizualizări

Data publicării:

15 Ianuarie /2018 08:01

Catalogul tematic

Noutăți | Persoană juridică | Legi ale Republicii Moldova

Etichete:

auditul situațiilor financiare | lege | Ministerul Finanţelor | examen | parlamentul RM | MO

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon