Știri

Locul livrării mărfurilor și serviciilor

Au intervenit modificări la art.110 şi 111 din Codul fiscal, ce țin de locul livrării mărfurilor și serviciilor. Legea nr.288 din 15 decembrie 2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 464-470, din 29 decembrie 2017, a fost publicată. Astfel, potrivit noilor prevederi, în cazul în care mărfurile nu sunt expediate sau transportate, locul livrării acestora se consideră locul aflării lor la momentul la care este efectuată livrarea. Pentru mărfurile expediate sau transportate de cumpărător sau de o terţă persoană, locul livrării este considerat a fi locul aflării mărfurilor la momentul la care începe expedierea sau transportul lor către cumpărător, cu excepţia livrărilor pentru export. Pentru mărfurile expediate sau transportate de furnizor, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul predării sau la momentul trecerii lor în posesia cumpărătorului. Locul livrării energiei electrice, a celei termice şi a gazului se consideră locul primirii lor. Referitor la modificările ce țin de locul livrării serviciilor, potrivit modificărilor art.111, acesta se consideră locul aflării bunurilor imobiliare pentru serviciile prestate de experţi şi agenţi imobiliari, lucrările de construcţie aferente bunurilor imobiliare, serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort în hotel, motel, vilă turistică, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat sau tabără de vacanţă, serviciile de acordare a drepturilor de utilizare a bunurilor imobiliare şi serviciile de pregătire şi coordonare a lucrărilor de construcţie, care includ serviciile prestate de arhitecţi şi de societăţile care asigură supravegherea pe şantier. Loc al livrării serviciilor se consideră și calea pe care se efectuează transportul, luându-se în considerare distanţa parcursă – la prestarea serviciilor de transport. Totodată, loc al livrării serviciilor se consideră și locul prestării efective a serviciilor legate de bunurile mobile tangibile, cele prestate în domeniul culturii, artei, ştiinţei, învăţământului, divertismentului sau sportului ori într-un alt domeniu similar de activitate, legate de activităţi auxiliare de transport, cum ar fi încărcarea, descărcarea sau asamblarea. Modificările mai prevăd că loc al livrării serviciilor mai poate fi locul utilizării şi posedării serviciului la darea în chirie a bunurilor mobile tangibile. De asemenea, este considerat loc al livrării serviciilor sediul sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa beneficiarului servicilor de transmitere a obiectelor de proprietate industrială şi celor referitoare la obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe, în cazul serviciilor de publicitate, serviciilor consultanţilor, inginerilor, birourilor de consultanţă, avocaţilor, contabililor, traducătorilor de texte etc. Totodată, sediul domiciliul sau reşedinţa beneficiarului serviciilor de comunicaţii electronice, de radiodifuziune şi televiziune și a serviciilor furnizate prin mijloace radioelectronice, la fel, sunt locuri ale livrării serviciilor. Menționăm că serviciile furnizate prin mijloace radioelectronice se referă la furnizarea şi găzduirea de site-uri pe internet și mentenanţă la distanţă a programelor şi echipamentelor, furnizare de software şi actualizarea acestora, de imagini, texte şi informaţii şi punerea la dispoziţie a unor baze de date, furnizare de muzică, filme şi jocuri, inclusiv jocuri de noroc şi pariuri din cadrul emisiunilor sau de manifestări politice, culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, precum și servicii de învăţământ la distanţă. Locul livrării serviciilor mai este și locul destinaţiei mărfurilor, expediate după prelucrare, la prelucrarea mărfurilor pe teritoriul vamal şi în afara lui. Legea mai prevede că locul livrării serviciilor care nu au fost enumerate se consideră sediul sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa persoanei care prestează serviciile respective.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2691 vizualizări

Data publicării:

05 Ianuarie /2018 15:01

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon