23
10 2017
1069

Majorarea veniturilor BASS pentru 2017

Hotărârea Guvernului ce se referă la modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 364-370 din 20 octombrie 2017. Potrivit documentului, veniturile BASS se majorează cu 149881,0 mii lei şi vor ajunge de la 17513763, 5 mii lei la 17663644,5 mii lei. Cheltuileile vor creşte cu 276175,4 mii lei, de la suma de 17513763 mii lei, aprobată iniţial, la 17789938,9 mii lei, cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor în sumă de 126294, 4 mii lei. Astfel, se vor majora veniturile pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii cu 223932,9 mii lei. Pe de altă parte, transferurile primite între bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobate pentru anul 2017 în sumă de 6105204,9 mii lei, se reduc cu 81747,9 mii şi vor constitui 6023457,0 mii lei, aceasta fiind condiţionată de micşorarea transferurilor curente primite cu destinaţie specială – pentru prestaţii şi alte plăţi, care, conform legislaţiei, sunt finanţate din mijloacele bugetului de stat. Cât priveşte cheltuielile BASS 2017, vor creşte cheltuielile de personal cu 5084,1 mii lei şi vor constitui 114709,8 mii lei, majorarea fiind condiţionată de hotărârea Guvernului ce reglementează acordarea unui spor lunar penru intensitatea muncii funcţionarilor publici. Volumul alocaţiilor utilizate anual pentru această plată este de 15% din fondul anual de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie prevăzute în schema de încadrare a autorităţii publice. Hotărârea publicată în Monitorul Oficial de vineri, 20 octombrie, mai prevede majorarea cu 146718,0 mii lei a cheltuielilor pentru prestaţiile sociale, care, în urma modificărilor, vor constitui 17322600,0 mii lei. În acest caz, majorarea este generată de impactul reformei de pensii, care prevede valorizarea pensiilor la 1 noiembrie curent. În acelaşi timp, se reduc cheltuielile pentru mărfuri, cu 385,6 mii lei. Modificarea bugetului BASS s-a efectuat cu scopul precizării veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe parcursul anului şi a analizei dinnamicii contigentului de beneficiari şi a mărimilor medii. Menţionăm că în primele 8 luni ale anului curent au fost acumulate venituri în sumă de 11806284,8 mii lei sau 67,4% dn suma anuală aprobată şi cu o creştere de 18,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016. Cele mai multe venituri au fost încasate din contribuţiile de asigurări sociale de stat – 7533644,2 mii lei sau 66,1% din planul anual aprobat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.