27
07 2017
3227

MCC vor asigura transmiterea online a datelor la SFS

Proiectul ce conține noi cerințe tehnice față de mașinile de casă și control este propus spre examinare şi avizare de Serviciul Fiscal de Stat. Documentul conține 5 capitole și 42 articole în care se reglementează domeniul de aplicare, noua terminologie, sferele de utilizare, operațiile de bază și regimurile de lucru ale MCC, cerințele tehnice generale față de MCC, banda de control electronică și altele. Conform documentului, cerințele tehnice stau la baza eliberării avizelor tehnice în cadrul procedurii de includere în Registrul unic al mașinilor de casă și control a modelelor de MCC, care pot fi utilizate de contribuabili în diferite genuri de activitatea economică. În Registru unic vor putea fi incluse numai MCC ce asigură transmiterea on-line a datelor la severul SFS prin liniile de legătură fixe sau mobile. Sferele de utilizare ale MCC sunt sectoare precum comerț și prestarea serviciilor, schimbul valutar, serviciile de taximetrie, distribuitoarele petroliere și de gaze. MCC dispun de o diversitate structurală, care este descrisă în materialul oferit și potivit căruia, din punct de vedere constructiv, MCC sunt realizate unitar – confecționate sub formă de construcție unică, adică bloc unic, carcasă unică și care asigură realizarea tuturor funcțiilor MCC. Mașinile de casă și control mai pot avea structură modulară – dispozitivele tehnice cu construcție în blocuri, care asigură integritatea și continuitatea legăturii cu modulul fiscal și cu perifericele controlate de acesta. Mai există și unele dispozitive tehnice care asigură îndeplinirea funcțiilor MCC și care funcționează în ansamblu cu echipamente de procesare – PC, smartphone ect. MCC se împart în autonome și sistemă, în funcție de posibilitățile funcționale ale MCC. Cele autonome sunt destintate pentru exploatarea de sine stătător, fără posibilitatea efectuării schimbului de date prin liniile de legătură cu un calculator sau cu o altă MCC. Cele de sistemă sunt destinate atât pentru exploatare autonomă, cât și în componența sistemelor electronice de control și dirijare a circulației mărfuri-bani. La capitolul cerințe tehnice generale față de MCC, regulile date sunt repartizate în funcție de carcasă, marcaj, rezistență la condițiile de mediu și alimentarea electrică a MCC. Documentul mai conține cerințe tehnice generale față de îndeplinirea funcțiilor fiscale ale MCC, una din acestea menționează că MCC trebuie să conțină modulul fiscal, memoria fiscală, un dispozitiv de imprimare a bonurilor de casă, indicatorul de vizualizare, banda de control electrică sau SD-card, modulul criptografic și un modul de rețea, cum ar fi Ethernet LAN, GPRS, LTE sau altele. Noile cerințe se referă și la erorile funcționale ale MCC, precum și la blocarea MCC. Mașinile de casă și control trebuie să detecteze și să afișeze pe indicator semnale despre erorile fundamentale în cazurile când nu a fost comutată imprimanta, nu se afișează informația pe indicatorul încorporat al cumpărătorului sau al operatorului, când a fost deconectat modulul de memorie fiscală, precum și în alte cazuri indicate. Un articol din document conține cerințele față de efectuarea operațiilor funcționale și păstrarea informației fiscale de către MCC, care specifică că MCC trebuie să asigure păstrarea informației în registrele bănești și operaționale, precum și informației auxiliare în memoria operativă, în caz de deconectare a alimentării MCC, cel puțin 720 ore, iar modulul fiscal – cel puţin 1440 ore. Ce ţine de pastrarea nedeteriorată a datelor în memoria fiscala, actul prevede termenul de 10 ani din momentul umplerii memoriei. De asemenea, MCC trebuie să asigure imposibilitatea înlocuirii sau nimicirii algoritmilor de lucru, fără ruperea plombei sau a carcasei MCC. MCC trebuie să aibă un lacăt sau un set de chei, pentru a o pune în stare de lucru și cu care se poate de comutat regimurile de lucru ale MCC, însă se mai poate de utilizat parole, cu cel puțin 6 simboluri, în loc de lacăt mecanic. Autorii specifică că înregistrarea sau reînregistrarea MCC este posibilă online prin SIA a SFS doar în regimul special de lucru al inspectorului fiscal, iar în acest sens, va fi utilizată o parolă specială de acces la regim. MCC va funcționa în regim fiscal și nefiscal. În cel nefiscal va fi blocată înregistrarea dărilor de seamă fiscale pe zi în înmagazinatorul memoriei fiscale și obținerea dărilor de seamă din înmagazinatorul memoriei fiscale, iar restul funcțiilor va trebui să le mențină. Documentul mai prevede că MCC va asigura transmiterea datelor prin rețele fixe sau mobile în regim on-line prin intermediul serverelor de comunicare ale operatorilor datelor fiscale la serverul SFS. Protecția și securitatea datelor fiscale trasnferate de la MCC la serverul SFS vor fi bazate pe criptografia în temeiul infrastructurii cheilor publice, cu utilizarea obligatorie a modulului special de criptografie ce va asigura securitatea informațiilor cheie.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.