23
07 2021
978

Mențiunea „Taxare inversă” va fi indicată în factura fiscală

Astăzi, 19 iulie 2021, intră în vigoare prevederile Ordinului nr.96 al Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.118/2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia.
 
 Documentul publicat în „Monitorul Oficial” stabilește că, în cazul tranzacțiilor efectuate în conformitate cu prevederile art.95 alin.(1) lit.e) (procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 (red.)) și lit.f) (procurarea proprietăţii gajate, ipotecate, sechestrate de la subiecţii impozabili (red.)) din Codul fiscal, în coloana 10.9 „Altă informaţie”  se indică mențiunea „Taxare inversă”.
 
Totodată, lipsa mențiunii „Taxare inversă” în coloana respectivă nu exonerează subiecții impozabili specificați la art.94 lit.e) și lit.f) din CF de obligația achitării TVA la buget aferent procurărilor respective.
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.