04
04 2017
2219

Modificările în Legea fondului rutier, publicate

Mijloacele fondului rutier pentru drumurile publice naţionale vor fi distribuite în funcţie de numărul de kilomteri echivalenţi administraţi. Modificările Legii fondului rutier au fost publicate în Monitorul Oficial Nr. 92-102 din 31 martie curent. Potrivit documentului, modul de distribuire a mijloacelor fondului pe capitole de cheltuieli pentru drumurile publice naţionale se vor aproba anual de Guvern. Totodată, conform noilor modificări, sursele fondului rutier vor fi constituite din 50% din volumul total al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, colectat la nivel naţional, precum şi din alte taxe rutiere, percepute conform legislaţiei fiscale. Mijloacele menţionate anterior, acumulate la contul unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor, se vor transfera, lunar, pe contul organului de administrare a drumurilor naţionale şi, respectiv, pe conturile autorităţilor publice locale de nivelul al doilea. Potrivit noilor prevederi, se exclude taxa de 30 euro pentru autorizaţiile transportatoriilor străini care efectuează curse bilaterale în Republica Moldova sau tranzitează teritoriul Republicii Moldova. Totodată, se exclude şi taxa de 150 euro pentru eliberarea autorizaţiilor unice ale Republicii Moldova pentru transportatorii străini care transportă mărfuri în/din ţările terţe în/din Republica Moldova În scopul completării şi modificării fondului rutier a fost modificată şi Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale. Astfel, potrivit noilor modificări, 25% din volumul total al defalcărilor de la impozitul pe venitul persoanelor fizice, colectat pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, vor fi incluse la veniturile bugetului central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special. Legea prevede că 45% din volumul total al defalcărilor colectat pe teritoriul municipiului Bălţi de la impozitul pe venitul persoanelor fizice vor fi transferate pentru bugetul municipal Bălţi, cu excepţia unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întâi din componenţa municipiului. Pentru bugetul municipal Chişinău, 50% din volumul total colectat pe teritoriul municipiului Chişinău, cu excepţia unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întâi din componenţa municipiului, la fel, vor fi redirecţionate către bugetul municipal. Potrivit Legii, transferurile cu destinație specială menţionate pentru bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi, inclusiv pentru bugetele municipale Bălți și Chișinău, sunt calculate și distribuite proporțional numărului populației din teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective, în baza datelor oficiale existente la momentul calculării acestora. Mijloacele se vor utiliza exclusiv pentru infrastructura drumurilor comunale și a străzilor. Mijloacele aferente bugetelor satelor şi ale oraşelor sau din componenţa unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special vor fi virate la bugetul central al unității teritoriale autonome cu statut juridic special. Pentru bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea și al unității teritoriale autonome cu statut juridic special, transferurile cu destinație specială pentru finanțarea infrastructurii drumurilor publice locale sunt calculate și distribuite în funcție de numărul de kilometri echivalenți administrați, conform legislației privind fondul rutier. Legea se pune în aplicare începând cu 1 ianuarie 2017.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.