Știri

Monitoringul financiar al întreprinderilor de stat

Întreprinderile de stat, municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public vor fi evaluate pentru a identifica riscurile bugetar-fiscale aferente activității economico-financiare. Evaluarea va fi efectuată în baza Regulamentului privind monitoringul financiar, care a fost publicat în Monitorul Oficial de vineri, 19 ianuarie 2018. Acesta stabilește modul de organizare și desfășurare a monitoringului financiar al autorităților publice la autogestiune, al întreprinderilor de stat și municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public, de prelucrare și valorificare a informației aferente activității economico-financiare a acestora, în scopul consolidării disciplinei financiare și eficientizării utilizării patrimoniului public de către autoritățile publice responsabile de administrarea acestuia. Potrivit Regulamentului, monitoringul financiar va fi efectuat de către Ministerul Finanțelor, iar cel al activității întreprinderilor municipale și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar al unității administrativ-teritoriale – de către autoritățile administrației publice locale, la bază fiind puse: • situațiile financiare și rapoartele statistice ale entităților, prezentate de Serviciul situațiilor financiare de pe lângă Biroul National de Statistică în conformitate cu Programul anual al lucrărilor statistice și, după caz, de autoritățile publice la autogestiune; • dările de seamă privind mărimea și circulația proprietății publice; • informația privind patrimoniul public al entităților înscrise în Registrul patrimoniului public, prezentate de Agenția Proprietății Publice la solicitarea autorității care efectuează monitoringul financiar; • datele ce țin de obligațiile și facilitățile fiscale, prezentate de SFS la solicitarea autorității care efectuează monitoringul financiar, dar nu mai târziu de 50 de zile de la finele trimestrului de gestiune; • informația referitoare la datoria entităților, monitorizată de Ministerul Finanțelor; • informația referitoare la valorile mobiliare - tranzacțiile efectuate pe piață cu acțiunile proprietate publică și emisiunile suplimentare de acțiuni înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare, prezentate de către CNPF și, după caz, de către emitenți și participanții profesioniști la piață valorilor mobiliare, la solicitarea autorității care efectuează monitoringul financiar. Totodată, în document se menționează că în procesul monitoringului se va utiliza și altă informație relevantă ce vizează activitatea entităților. Întreprinderile ce urmează a fi supuse monitoringului financiar se identifică prin confruntarea numărului entităţilor ce prezintă situaţiile financiare și rapoartele statistice ale Serviciului situaţiilor financiare precum și, după caz, dările de seamă privind mărimea și circulaţia proprietăţii publice cu datele din Registrul patrimoniului public. Monitoringul financiar se va efectua aplicându-se metodele analizei cantitative - indicatori economico-financiari, indici, coeficienţi, rate, iar evaluarea – cu aplicarea metodelor analizei calitative - diviziunea şi descompunerea rezultatelor, comparaţia, interpretarea rezultatelor, generalizarea sau aprecierea rezultatelor. Rezultatele monitoringului vor fi utilizate de către autoritățile publice competente la efectuarea previziunilor cu privire la evoluția activității întreprinderilor de stat, municipale și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public, diagnosticarea stării financiare a acestora şi a nivelului de gestionare a patrimoniului public, inclusiv prin estimarea încasărilor la buget sub formă de defalcări din profitul net obținut.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1682 vizualizări

Data publicării:

23 Ianuarie /2018 08:01

Domeniu:

Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Noutăți

Etichete:

monitoring | Ministerul Finanţelor | întreprinderi de stat | intreprindere municipala | patrimoniului public | situatia financiara

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon