Știri

Monitorul fiscal FISC.md (6(54): ești cu un pas înainte

Stimați cititori, la 9 septembrie 2019 am lansat campania de abonare pentru anul 2020, iar în actuala ediție (nr.6(54)) venim cu informații ce vă vor demonstra că ați făcut alegerea corectă alegându-ne drept sursă de informare și pentru anul viitor. În ediția din octombrie aveți ocazia să aflați mai multe detalii despre baza juridică a răspunderii materiale a angajaților, în materialul elaborat de Olga Donciu și intitulat ”Правовые основы материальной ответственности работников предприятия”. Articolul este disponibil în rubrica Consultații juridice. Totodată, în această rubrică, vă mai propunem: • Restituirea plății duble a arvunei, autor Victoria Belous • Efectuarea controalelor la rezidenții Zonelor economice libere, de Valeria Nedelea • Constituționalitatea „impozitului pe avere” și • Examinarea în instanțele de judecată a unui litigiu născut dintr-un contract civil în care este specificată o clauză de arbitraj, scrise de Marin Morcov. În rubrica Practica fiscală vă punem la dispoziție următoarele materiale: • Начисление амортизации основных средств в целях налогообложения, учитывая капитализируемые затраты, autor Galina Șpac • Determinarea obligațiilor privind impozitul pe venit aferent veniturilor salariale, precum și în cazul altor venituri ale persoanelor fizice nerezidente (partea I), autori Veronica Sirețeanu și Alina Vragaleva-Platița • Изменение условий осуществления торговой деятельности на основании патента – elaborat de Ludmila Lapițcaia În rubrica Contabilitate practică, de această dată venim cu articolele: • Principalele modificări și completări operate la Planul general de conturi contabile, de Lidia Foalea • Determinarea duratei contractului de locațiune și consecințele modificării acesteia în contextul aplicării IFRS 16 „Contracte de leasing”: aspecte practice, autori Marcela Dima și Natalia Țiriulnicova • Возмещение ущерба виновными лицами: основные бухгалтерские и налоговые особенности, elaborat de Natalia Zlatina • Refacturarea cheltuielilor aferente contractelor de locațiune, autor Marina Brihuneț • Analiza respectării normelor de prudență financiară a Asociațiilor de economii și împrumut, autori Vasile Bucur și Valeriu Iașan În cadrul rubricii Contabilitate în sectorul bugetar aveți posibilitatea să citiți: • Contabilitatea investițiilor capitale în curs de execuție în entitățile bugetare, scris de Elena Taban • Particularitățile procedurii de casare a bunurilor proprietate publică (mijloace fixe, plantații perene), autori Veronica Ursu și Ana Litocenco Cei interesați de domeniul turismului au ocazia să citească în rubrica Sectorul turismului un articol semnat de Ludmila Lapițcaia, intitulat Агентства по продаже авиабилетов: особенности бухучета и налогообложения În Expert – rubrica unde publicăm opiniile experților naționali şi internaționali în domeniul administrării fiscale și economiei naționale venim cu următoarele 3 materiale: • Nou în reglementarea auditului situațiilor financiare din 1 ianuarie 2019: ce e necesar să cunoască fiecare auditor, autori Olga Donciu și Georgeta Covaliov-Rusu • Declararea perioadelor de incapacitate temporară de muncă de către entităţile rezidente ale parcului IT, semnat de Andrei Mardari • Determinarea valorii în vamă: metoda de rezervă – autor Maria Bârcă Tot în această ediție aveți oportunitatea de a afla mai multe aspecte ce țin de modificarea contractelor de achiziții publice, într-un articol scris de Alexandru Ciuș și Iacob Plămădeală. În rubrica Microfon vă propunem un material elaborat de Liliana Agarcova, despre Налогообложение доходов физических лиц: заработная плата и дивиденды. În Întrebări și răspunsuri - rubrică în care inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă a legislației fiscale în vigoare, vă propunem o serie de articole semnate de șefa Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor, SFS, Olga Golban: • Tratamentul fiscal în partea ce ține de TVA și impozitul pe venit în cazul importului de servicii de către o organizație necomercială • Serviciile de asistență juridică prestate de un avocat străin și TVA • Dreptul agentului economic de a imprima facturile pe foi de format mai mic decât cel standard • Impozitarea de către organizația necomercială a achitărilor în folosul consultantului nerezident persoană fizică • Подоходный налог с заработной платы администратора-нерезидента проекта технической помощи Tot în această rubrică publicăm materiale semnate de Ludmila Mițova, în care se referă, în mare parte, la impozitele pe bunurile imobiliare: • Особенности исчисления и уплаты сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг проката • Право на освобождение от уплаты налога на недвижимое имущество и местных сборов для вновь образованных госучреждений • Cota impozitului pe bunurile imobiliare în cazul construcțiilor speciale, neevaluate cadastral • Dreptul la scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru pensionarii altor state Daniela Gulea vine cu următoarele materiale: • Onorarea obligațiilor fiscale de către entitatea ce prestează servicii de transport de persoane în regim de taxi, în cazul concediului/concediului medical al angajatului • Despre plata intermediară a dividendelor Situația I și Situația II • Activitatea reprezentanței: unele aspecte fiscale În acest număr, Petru Griciuc și Valeriu Severin ne oferă răspunsuri la o serie de întrebări din domeniul fiscal, pe care le găsiți în următoarele articole: • Cuantumul scutirii personale a zilierului, angajat ulterior ca salariat • Reflectarea plăților în folosul persoanei fizice pentru serviciile prestate ca zilier și pentru arenda tractorului • Activitatea independentă și confecționarea obiectelor de artizanat • Activitatea independentă a persoanei fizice nerezidente în cazul aflării pe teritoriul RM mai puțin de 183 zile • Cuantumul impozitului pe venit minim din activitatea independentă, inițiată în cursul perioadei fiscale • Procurarea tractorului și reținerea la sursă a impozitului pe venit De asemenea, în Întrebări-răspunsuri sunt publicate materialele: Документирование дисконта при возврате товара și Подоходный налог и НДС в случае безнадежного долга, elaborate de Igor Lazari și Natalia Arhilei, precum și materialul intitulat „Eliberarea facturii în cazul vinderii bunului gajat”, scris de Valeria Nedelea. După cum v-am obișnuit în ultimele ediții, venim și în acest număr în „Ultima pagină” cu curiozități, pagini din istorie, dar și cu conexiuni financiare, de care a avut grijă Veronica Sirețeanu.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1537 vizualizări

Data publicării:

04 Octombrie /2019 13:41

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Legislație fiscală

Etichete:

Monitorul Fiscal | Contabilitate | practica fiscala | impozit pe venit

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon