Știri

Noi proceduri administrative în domeniul fiscal şi vamal

Planul ce prevede optimizarea cadrului de reglementare şi a procedurilor administrative în domeniul fiscal și vamal, implementarea modului de înregistrare online a activităţii independente în Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, precum și contul unic de achitare al contribuabilului a fost aprobat în şedinţa Guvernului din 13 aprilie 2018. Acesta este parte componentă a Planului de acţiuni pentru implementarea, în următorii doi ani, a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020. Măsurile planificate vor asigura un mediu de activitate mai favorabil pentru agenții economici din țară, scopul fiind îmbunătăţirea comunicării cu reprezentanții mediului de afaceri și ai societății civile, dar și implicarea acestora în procesul de elaborare a reformelor în domeniu. Conform documentului,Strategia reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 va fi ghidată de trei obiective generale prioritare: dezvoltarea unui sistem de reglementare facilitator, dezvoltarea stimulentelor pentru implementarea eficientă a reformelor și îmbunătăţirea comunicării şi încurajarea participării la reforme a părţilor interesate. Totodată, vor fi simplificate și uniformizate procedurile de vămuire a mărfurilor în rezultatul elaborării unui nou Cod vamal şi implementarea Ghişeului unic la frontieră şi a Sistemului computerizat de tranzit. Este planificată deschiderea ghișeelor unice în regiunile țării, pentru a facilita accesul întreprinzătorilor la actele permisive. Proiectul prevede continuarea reformei controalelor de stat, inclusiv reorganizarea Registrului de stat al controalelor, astfel încât acțiunile de control a activității agenților economici să fie planificate și monitorizate la nivel central.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

979 vizualizări

Data publicării:

17 Aprilie /2018 16:31

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon