18
10 2019
799

Organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari

Serviciul Fiscal de Stat a publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 18 octombrie 2019, modificări la Ordinul SFS nr. 1387 din 14 decembrie 2016 cu privire la organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari. Acestea sunt operate în scopul aducerii prevederilor Ordinului în concordanță cu redacția în vigoare a Codului fiscal (CF). Astfel, în scopul eficientizării administrării contribuabililor mari, reducerii decalajului fiscal şi îmbunătăţirii colectării încasărilor la bugetul public național la bază vor fi puse prevederile art. 133 alin.(2) pct.35) din CF, anterior fiind indicate lit. c), m1) alin.1 ale aceluiași articol, care a fost modificat prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016. Amintim că redacția precedentă a CF la acest subiect stipula atribuțiile SFS ce țineau de emiterea ordinelor, instrucțiunilor și altor acte în vederea executării legislației fiscale, stabilirea criteriilor de selectare a contribuabililor mari și aprobarea listei acestora. Ordinul nr. 433 din 9 octombrie 2019 a intrat în vigoare la data semnării. Conform Ordinului nr.1387, SFS poate atribui calitatea de contribuabili mari pentru un număr de până la 650 persoane juridice şi persoane fizice care practică activitate de întreprinzător și până la 600 persoane fizice cetăţeni ai RM, cetăţeni străini și apatrizi. Aceștia sunt selectați în mod descrescător din Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat și trebuie să corespundă anumitor criterii. Astfel, pentru persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător acestea sunt: • activitatea pe parcursul a cel puţin 3 ani • cifra de afaceri raportată în dările de seamă fiscale pentru perioada de gestiune precedentă celei în care se efectuează actualizarea şi /sau valoarea livrărilor, declarate în dările de seamă fiscale pentru 11 luni ale anului curent (80% din numărul contribuabililor vor fi selectaţi conform acestui criteriu pe principiu descrescător) • volumul obligaţiilor fiscale declarate şi achitate de către contribuabili pentru anul precedent celui în care se efectuează actualizarea şi/sau pentru 11 luni ale anului curent (20% din numărul contribuabililor vor fi selectaţi conform acestui criteriu pe principiu descrescător). Actul normativ prevede că pot fi înregistraţi ca contribuabili mari agenţii economici nou-creați, care se angajează să efectueze investiţii pe parcursul a 3 ani consecutivi, a căror valoare în lei moldoveneşti să fie echivalentul a minimum 5 mil. euro. Contribuabilii vor depune declaraţia pe proprie răspundere de formă liberă la Serviciul Fiscal de Stat, pe parcursul primului an din data înregistrării la Agenția Servicii Publice. Persoanele fizice sunt recunoscute drept contribuabili mari dacă corespund cel puțin la două din următoarele criterii: • sunt rezidenţi fiscali ai țării noastre • veniturile obținute pentru ultimele trei perioade fiscale anterioare perioadei fiscale de gestiune depășesc cumulativ suma de 3 mil. lei • valoarea cumulativă a activelor deținute în perioada ultimului an fiscal depășește 50 mil. lei. Menționăm că statutul de contribuabil mare nu poate fi atribuit instituţiilor publice, celor de învăţământ (atât publice, cât şi private), contribuabililor care în ultimii 2 ani fiscali au înregistrat un comportament fiscal neconform prevederilor legislaţiei în vigoare (exceptarea efectuându-se pe baza unei note aprobate de Directorul SFS, la propunerea DGACM). Nu vor fi incluși în această listă nici contribuabilii pentru care volumul obligaţiilor fiscale declarate, precum şi activele imobilizate totale (corporale, necorporale şi financiare) deţinute ori numărul de personal nu justifică încadrarea acestora în rândul marilor contribuabili. Amintim că în Lista contribuabililor mari persoane juridice pentru anul 2019-2020 sunt incluse 560 entități. Un an mai devreme această listă conținea 647 contribuabili. Aportul agenților economici cu statut de contribuabili mari la bugetul public național pentru anul 2017 a constituit 13 334,5 mil. lei din totalul încasărilor de 32 714,2 mil. lei sau circa 41%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.