Știri

Pământul va rămâne în proprietatea cetățenilor RM

Cadastrul funciar este un sistem informaţional automatizat, care conține informații cu privire la caracteristicele cantitative și calitative ale terenurilor. Prevederea este inclusă în proiectul noului Cod funciar, aprobat în ședința Guvernului. Utilizarea sistemului informațional automatizat pentru păstrarea datelor despre terenuri va permite actualizarea informația în cadrul sistemului în termen de 30 de zile de la luarea deciziei privind schimbarea destinației terenului, a modului de folosință a acestuia. Actualmente, informațiile sunt colectate de APL pe suport de hârtie, cu prezentarea, anual, către Agenția Relații Funciare și Cadastru. Proiectul codului confirmă și faptul că terenurile cu destinație agricolă și cele atribuite fondul forestier vor putea fi cumpărate și înstrăinate doar de cetățenii Republicii Moldova. Persoanele străine și apatrizii nu vor putea procura aceste terenuri. Mai mult, în cazul în care vor deveni proprietari ai pământului prin moștenire, vor fi obligați să-l vândă în termen de un an. Noul Cod funciar vine cu reglementări ale relațiilor dintre deținătorii terenurilor și APL, stabilește responsabilitățile proprietarilor (aceștia vor fi obligați să înregistreze dreptul asupra terenului în Registrul Bunurilor Imobile; să întreprindă măsuri de protecție a solului; să prelucreze terenurile cu destinație agricolă etc). În document este propusă o nouă clasificare a terenurilor în funcție de destinația acestora: cu destinație agricolă, cu destinație specială, terenuri din fondul forestier, din fondului apelor, terenuri pentru construcţii și amenajări, destinate ocrotirii naturii și de valoare istorico-culturală, dar și modul de schimbare a destinației acestora. Documentul prevede și măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru consolidarea pământurilor. Autoritățile publice locale vor exercita controlul asupra utilizării și protecției terenurilor publice, dar și private. Reprezentanții APL vor efectua controale în scopul depistării devierilor de la reglementările stabilite în întreținerea pământurilor și prevenirea degradării solurilor. Totodată, pentru soluționarea problemei terenurilor nelucrate sau abandonate pe un termen de minim doi ani consecutiv, în proiect este inclusă prevederea de transmitere a acestora în arendă de către APL. Astfel, primăria va deschide un cont special unde va rezerva 70% din plata arendei în folosul proprietarului, iar 30% vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor administrative. Totodată, proprietarul va putea relua lucrarea pământului său, depunând o declaraţie scrisă în adresa APL. Proiectul va fi înaintat, pentru examinare și aprobare, Legislativului.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1784 vizualizări

Data publicării:

15 Noiembrie /2018 14:00

Catalogul tematic

Noutăți | Legi ale Republicii Moldova | Finanţele publice locale

Etichete:

cod funciar | Proiect | Hotarire de Guvern | pamint | vinzarea terenurilor

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon