24
07 2017
15654

Parlamentul a aprobat executarea raportului BASS pe anul 2016

În cadrul penultimei şedinţe a Legislativului din sesiunea curentă a fost audiat şi aprobat Raportul privind executarea bugetului asigurărilor de stat în anul 2016. Potrivit Preşedintei Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Laura Grecu, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat au fost realizate la nivelul de 15060590,0 mii lei, cu 12,1% sau cu 1628113,8 mii lei mai mult decât anul 2015. În acelaşi timp, cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat au fost executate în sumă de 14964706,1 mii lei, cu 10,9% sau cu 1474483,0 mii lei mai mult decât un an mai devreme. Executarea BASS în anul 2016 s-a încheiat cu un sold bugetar în sumă de 95883,9 mii lei. Ponderea excedentului bugetului în suma totală a deficitului bugetului public naţional a constituit 3,8% şi ca pondere în PIB – 0,07%. Pe parcursul anului 2016, indicatorii BASS au fost modificaţi de 2 ori cu scopul precizării veniturilor şi cheltuielilor, ţinând cont de actualizarea indicatorilor macroeconomici de către Ministerul Economiei, nivelul executării veniturilor şi cheltuiellor bugetului asigurărilor sociale de stat pe parcursul anului bugetar 2016, dinamica contingentului beneficiarilor pe fiecare tip de prestaţie socială etc. Potrivit Raportului, în anul 2016 contribuţiile asigurărilor sociale de stat au fost menţinute la nivelul anului 2015, adică tariful total a constituit 29% , dintre care 23% din partea datorată de angajator şi respectiv 6% din partea angajatului. În acelaşi timp, contribuţiile datorate de angajator pentru persoanele angajate în sectorul agricol au constituit 22%, din care 6% au fost subvenţionate de la bugetul de stat. Pentru asigurarea socială a angajaţilor din aviaţia civilă au fost contribuţii de către angajator la nivel de 33%, în acest sector fiind stabilite condiţii speciale. Taxa fixă anuală a contribuţiilor virate de persoanele neangajate în anul trecut a fost de 7032 lei, iar în cazul proprietarilor sau arendaşilor de terenuri agricole – 1752 lei. Pe parcursul perioadei de raport, contribuţii de asigurări sociale de stat s-au calculate în sumă de 9990041,6 mii lei sau cu 756303,7 mii lei mai mult faţă de 2015. Transferurile bugetului de stat către BASS au fost aporbate în sumă de 4738196,9 mii lei, iar în urma modificărilor au fost majorate până la 5047265,7 mii lei, a informat deputaţii, Laura Grecu. Cu referire la transferurile de la bugetul de stat, menţionăm că cele curente cu destinaţie specilă în volum de 90216,8 mii lei au fost transferate reieşind din executarea cheltuielilor destinate pentru plata prestaţiilor sociale, care, conform legislaţiei, sunt finanţate din bugetul de stat. Totodată, transferurile cu destinaţie generală, în volum de 288852,0 mii lei, s-au redistribuit în urma rezultatelor scontate privind executarea veniturilor şi cheltuilelor proprii ale bugetului asigurărilor sociale, ţinând cont de prognoza actualizată a indicatorilor macroeconomici şi de alţi factori.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.