02
01 2019
1596

Precizări privind determinarea venitului impozabil estimat din surse indirecte

Serviciul Fiscal de Stat, în scopul determinării venitului impozabil estimat din surse indirecte, a modificat prevederile Ordinului nr. 427 din 21 august 2018 . Astfel, organele cadastrale teritoriale, deţinătorii registrelor de valori mobiliare, notarii publici vor prezenta autorității fiscale informația necesară atât în privința persoanelor fizice rezidente, cât și nerezidente. Ceilalți furnizori de informații vor prezenta datele necesare doar de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova. Ordinul nr. 663 din 11 decembrie 2018 a fost publicat vineri, 28 decembrie 2018, în Monitorul Oficial și sunt aplicate din 1 ianuarie 2019. Amintim că, din anul 2018, sunt obligate să prezinte informația solicitată următorii furnizori:Birourile istoriilor de credit – informaţia privind subiecţii istoriilor de credit persoane fizice şi informaţiile privind obligaţiile debitoare (se prezintă informația privind realizarea istoriilor de credit cu valoarea cumulativă a obligaţiilor executate pe parcursul anului fiscal care depăşeşte suma de 100 mii de lei) • Persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă – informaţia despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport (se prezintă informația privind procurarea de către persoana fizică a autoturismelor a căror valoare depăşeşte cumulativ suma de 300 mii de lei) • Persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentăinformaţia privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate persoanelor fizice (se prezintă informația privind contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul unui an fiscal, reflectate în contabilitatea întreprinderii, ce depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei)Societăţile de plată – informaţia privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal • Societăţile emitente de monedă electronică – informaţia privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal • Furnizorii de servicii poştale care activează în conformitate cu Legea comunicaţiilor poştale nr.36/2016 şi care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică – informaţia privind activităţile sau tranzacţiile prin sisteme de remitere de bani de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal • Agenţii economici specializaţi (intermediari imobiliari) - informaţia privind contractele de dare în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii imobiliare încheiate de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător • Executorii judecătoreşti - informaţia privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare. Furnizorii vor codifica tipurile tranzacțiilor declarate: VIN – în baza contractului de vânzare-cumpărare, DON – în baza contractului de donație, SCH – în baza contractului de schimb, IMP – contract de împrumut, AMS – alt mod de înstrăinare, ALT – alte contracte. Totodată, în cazul contractului de donație a mijloacelor bănești, în informații se vor introduce datele donatarului, iar în cazul contractului de împrumut – datele împrumutatului. Formularul si modul de completare a dării de seamă. Ordinul privind modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 21 august 2018 „Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art.22611 din Codul fiscal” poate fi consultat în MO nr. 513–525 (6908–6920).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.