Știri

Procedura de prelungirea termenului de prezentare a dărilor de seamă și de stingere a obligațiilor fiscale

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul regulamentului privind procedura de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii. Documentul vine drept act ce va permite implementarea prevederilor pct.15 din Decizia nr.2 a Comisiei pentru Situații Excepționale, aprobată la 8 aprilie 2021.
 
Conform proiectului, solicitarea de prelungire a termenului se efectuează prin depunerea unei cereri (forma PTDA-2021 – Cererea privind prelungirea termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale, care este parte component a proiectului regulamentului), cu anexarea copiei certificatului medical și confirmării de la medicul de familie, potrivit căreia conducătorul întreprinderii (reprezentantul acestuia) și/sau o altă persoană cu funcție de răspundere a acestuia a beneficiat de concediu medical în legătură cu tratamentul virusului SARS-CoV-2.
 
În cazul în care solicitantul va întruni condițiile de prelungire a termenului de prezentare a rapoartelor și achitare a obligațiilor fiscale,  estinderea va reprezenta data indicată în cererea depusă de către contribuabil către SFS şi care nu va depăşi:
  • data de 25 aprilie - pentru perioadele al căror termen de declarare şi/sau de achitare a survenit până la data emiterii Dispoziţiei nr.2;
  • data de 25 a lunii următoare celei în care a survenit termenul de achitare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale corespunzătoare, în termenul respectiv urmând a fi prezentate dările de seamă şi efectuată achitarea plăților obligatorii la buget.
 
Proiectul ordinului SFS poate fi consultat aici.
PP „Monitorul Fiscal FISC.md” va reveni cu detalii la momentul punerii în aplicare a prevederilor proiectului.
 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

780 vizualizări

Data publicării:

16 Aprilie /2021 14:26

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon