Știri

Prognozele guvernării pentru 2018-2020: PIB va înregistra o creștere de 3-4% anual

Bugetul de stat pentru anul 2018 se estimează, la partea de venituri, în sumă de 36, 6 mld. lei, înregistrând o creștere cu 8,4% față de anul curent, iar cheltuielile, în valoare de 41,3 mld. lei. În același timp, conform prognozei macroeconomice pentru anii 2018-2020, se estimează o creștere a produsului intern brut de 3-4% anual, datorită îmbunătățirii contextului economico-financiar la nivel mondial, promovării mai intense a exporturilor pe piața europeană, dezvoltării și susținerii întreprinderilor din sectorul privat. De asemenea, creșterea va fi influențată de atragerea investițiilor străine directe în economia națională, promovarea unei politici fiscale prudente, asigurarea stabilității financiare prin menținerea ratei inflației la nivel admisibil și a cursului de schimb, creșterea anuală a producției industriale cu 5,3% și a producției agricole cu 3,3%. Moneda națională se va deprecia ușor în anii 2018-2020. Cursul de schimb mediu al USD va evalua de la 17,68 lei în anul 2018 până la 18,50 lei în anul 2020. Menținerea relativă a cursului de schimb va contribui la stabilitatea prețurilor, iar indicele prețurilor de consum mediu anual pentru anii 2018-2020 este estimat la nivel de 104,3%-104,9%. Ministerul Economiei și Infrastructurii, instituția care a elaborat prognoza macroeconomică pentru anii 2018-2020, mai estimează că volumul investițiilor în active materiale pe termen lung se va majora cu o rată medie anuală de circa 4,8% în anii 2018-2020. Se anunță vești bune și la capitolul exporturi. În anii următori se prognozează că acestea vor crește cu circa 6,7% anual, datorită restabilirii cererii externe, creșterii calitative a exporturilor, integrarea produselor autohtone în fluxurile internaționale etc. Vor crește și importurile cu circa 6% anual. Majorarea volumului exporturilor va fi condiționată de restabilirea pieței interne pentru materia primă de import din partea mediului de afaceri, majorarea fluxului de investiții, în special, a automobilelor și aparatelor electrice, creșterea veniturilor și transferurilor de peste hotare. Cât privește salariul mediu nominal, se prognozează o majorarea cu circa 17,9% și va atinge în anul 2020 suma de 7250 lei. Fondul de remunerare a muncii se va majora cu 18,3% și va constitui aproximativ 50,4 mld. lei sau 26,5% în raport cu PIB. Prognoza macroeconomică pentru anii 2018-2020 este inclusă în proiectul legii bugetului 2018, votat în prima lectură. Tot în proiectul legii bugetului 2018 este inclusă și prognoza cadrului bugetar pe termen mediu pe anii 2018-2020, potrivit căreia, în anul 2019, veniturile vor înregistra suma de 59415,3 mil. lei, iar în anul 2020 – 64245,2 mil. lei. Astfel, veniturile estimate pentru 2020 vor crește mediu cu 12,6% față de cele prognozate pentru anul 2019. Cheltuielile se prognozează către anul 2019 în sumă de 63541,5 mil. lei, iar în anul 2020 – 69405,8 mil. lei. În anul 2020 se prognozează un deficit de 5160,6 mil. lei, principalele surse de finanțare ale acestuia, la fel, vor rămâne sursele externe. Totodată, potrivit datelor, în anii 2015-2016 s-a înregistrat o tendință de majorare a soldului bugetar la un nivel de 2,9 – 2,7% din PIB.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1461 vizualizări

Data publicării:

08 Decembrie /2017 11:37

Catalogul tematic

Noutăți | Lege bugetară anuală

Etichete:

prognoza macroeconomica | buget de stat | PIB | cresterea comertului | Export | import

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon