Știri

Proiectul modificărilor în formularele de raportare a impozitului pe venit

Corectarea erorilor comise în Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IALS18) se vor efectua prin prezentarea unei dări de seamă corectate în condițiile stabilite de art.188 din Codul fiscal. Totodată, aceasta urmează a fi prezentată și în cazul în care plăţile salariale ale conducătorilor auto angajați ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi depășesc 10 mii lei lunar. Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale Ministerului Finanțelor. După aprobarea documentului, vor intra noi prevederi în următoarele acte:Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 140 din 20 noiembrie 2017 ,,Privind aprobarea unor formulare tipizate de declarații cu privire la impozitul pe venit” • Ordinul Ministerului Finanțelor nr.69 din 20 aprilie 2017 “Privind aprobarea formularului-tip Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia (Forma NER-17) și a Modului de completare a acesteia” • Ordinul Ministerului Finanțelor nr.149 din 5 septembrie 2018 “Privind aprobarea formularului-tip "Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IALS18)" şi a Modului de completare a acestuia”. Astfel, în Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente (forma IRN14) se va indica codul țării (ordinul nr.140 va fi completat cu anexa 31 – “Codurile țărilor conform standardului RC-CE 750/2005”). Se preconizează că, la completarea Formei NER-17 de către reprezentanța nerezidentului în Republica Moldova, se va exclude referința doar la unele articole din Capitolul 5 din Codul fiscal ,,Creşterea şi pierderea de capital” (art. 37-39), pe viitor făcându-se trimiteri la prevederile întregului capitol, în conformitate cu prevederile căruia reprezentanța nerezidentului își va determina creșterea sau pierderea de capital. Încă o propunere este excluderea din "Informația privind persoanele întreținute" (forma IALS18) a prevederii conform căreia numărul curent al angajatului în anexă urmează să corespundă numărului curent al acestuia din Nota de informare IALS18. Astfel, în cazul în care angajatul va solicita două sau mai multe scutiri pentru persoanele întreţinute, datele reflectate în col. 1 şi 2 ale anexei (numărul curent şi codul fiscal al angajatului) se vor repeta pentru fiecare persoană întreţinută. Autorii proiectului preconizează punerea în aplicare a prevederilor proiectului dat din 1 ianuarie 2020.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1676 vizualizări

Data publicării:

12 Iulie /2019 14:31

Domeniu:

Noutăți | Ordine MF

Etichete:

NER-17 | IALS18 | IRN14 | crestere de capital | scutiri | Proiect | Ordin MF | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon