20
11 2019
3297

Proiectul politicii fiscale și vamale-2020: modificarea termenului de achitare al TVA pentru serviciile importate

Ministerul Finanțelor propune ca, din 1 ianuarie 2020, exigibilitatea plății TVA la serviciile importate să apară din momentul importului sau din momentul achitării, în funcție de care din ele a avut loc mai înainte, iar obligația fiscală privind achitarea TVA să se realizeze până la data de 25 a lunii următoare celei în care a avut unul din cele două evenimente: fie importul, fie achitarea. Aceste propuneri se conțin în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul viitor. Inițiativele înaintate reprezintă o măsură de simplificare a procesului de raportare și achitare a impozitelor de către mediul de afaceri, având drept consecință reducerea timpului necesar pentru realizarea acestor obligații și, respectiv, a costurilor de percepere a impozitelor. După cum se menționează în nota informativă la proiect, măsura dată va crea un deficit de casă pentru bugetul de stat prin amânarea achitării TVA la buget cu 25-55 de zile în sumă de aproximativ 40-60 mil. lei, aceasta fiind resimțită în special în primele două luni în care va fi aplicată norma (ianuarie-februarie 2020, în cazul adoptării măsurii și aplicării de la 1 ianuarie). Actualmente, în cadrul desfășurării activității de întreprinzător agentul economic procură servicii de la nerezidenții RM (de exemplu, Facebook, Google) cu efectuarea plăților prin card. Legislația fiscală tratează asemenea tranzacție ca import de servicii supus impozitării cu TVA (20%). Reieșind din redacția actuală a Codului fiscal, termenul de achitare a TVA la buget pentru astfel de servicii este data efectuării plății în adresa nerezidentului. Adesea aceste plăți sunt efectuate automat, prin debitare directă. Din aceste considerente, contribuabilii se confruntă cu dificultatea monitorizării zilnice a extragerilor de pe card și onorarea obligației fiscale privind plata TVA.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.