14
05 2019
756

Recuperarea creanțelor fiscale din străinătate

Codul clasificației economice ECO 145181, deschis în componența bugetului de stat, va fi utilizat pentru acumularea mijloacelor recuperate în conformitate cu mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul asistenţei administrative reciproce în materie fiscală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1275 și care a intrat în vigoare la 18 februarie 2019. În MO din 10 mai curent Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 71, prin care, la 25 aprilie 2019, a fost aprobat Modul de administrare și transfer al creanțelor fiscale recuperate în conformitate cu HG indicată supra. Amintim că mecanismul indicat a fost aprobat prin Regulamentul ce stabilește normele şi procedurile potrivit cărora țara noastră oferă/recepționează asistență administrativă reciprocă în materie fiscală pentru realizarea unui schimb de informaţii şi asistenţă în privinţa taxelor şi impozitelor, conform tratatelor internaționale la care RM este parte și vizează impozitul pe venitul persoanelor fizice şi juridice; TVA și accizele; contribuţiile de asigurări sociale de stat; impozitul pe bunurile imobiliare; taxele rutiere; pentru resursele naturale, precum și cele locale. Prevederile Regulamentului nu afectează aplicarea în RM a normelor privind asistenţa reciprocă în materie penală şi nu aduce atingere îndeplinirii niciunei obligaţii a țării noastre în temeiul altor instrumente juridice, inclusiv acorduri bilaterale sau multilaterale, în ceea ce privește cooperarea administrativă extinsă. Conform Ordinului nr.71, Serviciul Fiscal de Stat, în calitate de administrator de venituri, va asigura schimbul de informații, evidența și monitorizarea acestora, dar și distribuirea la conturile trezoreriale, în contul stingerii obligațiilor fiscale, a mijloacelor recuperate. Amintim că, în baza tratatului internaţional, la cererea statului solicitant, SFS va lua măsuri de asigurare în vederea recuperării valorii unui impozit, chiar dacă creanţa nu constituie obiectul unui instrument care să permită executarea silită a acesteia. În acest sens, autoritatea fiscală este în drept să aplice, ca măsură de asigurare, sechestru pe bunurile persoanei sau alte măsuri legale de asigurare reglementate de legislaţia țării noastre. PP „Monitorul Fiscal Fisc.md” va reveni cu detalii la subiectul dat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.