27
12 2018
977

Reduceri la AOAM în anul 2019

Veniturile Fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul 2019 sunt aprobate în sumă de 7326 mil. lei, iar cheltuielile vor constitui 7526 mil. lei. În Monitorul Oficial din 22 decembrie curent a fost publicată Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019. Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense a rămas la nivelul anului curent și constituie 9% — câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori. Prima AOAM în sumă fixă rămâne neschimbată față de anul trecut și va constitui 4056 lei. Potrivit legii, cele mai mari venituri vor proveni din contribuții și prime de asigurare obligatorie, suma fiind de 4467 mil. lei. Veniturile din primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, achitate de persoanele fizice cu reședința sau domiciliul în Republica Moldova, vor constitui 106 mil. lei. Din contul bugetului de stat către FAOAM vor fi efectuate transferuri în sumă de 2831 mil. lei. Cele mai multe cheltuieli din bugetul FAOAM vor merge către subprogramul Asistența medicală prespitalicească – 3760 mil. lei. Pentru subprogramul Asistența medicală primară, inclusiv medicamente compensate, inclusiv pentru realizarea programelor naționale de ocrotire a sănătății din contul transferurilor din bugetul de stat, se vor aloca 2112 mil lei. Cheltuielile din cadrul subprogramului Asistența medicală specializată de ambulator sunt stabilite în mărime de 561 mil. lei, cele pentru subprogramul Asistența medicală urgentă prespitalicească – în sumă de 613 mil. lei, iar pentru Servicii de înaltă performanță – 220 mil. lei. Cele mai mici cheltuieli sunt aprobate pentru subprogramul Îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu61 mil. lei. În același timp, legea stabilește o serie de reduceri pentru unele categorii de persoane. Astfel, pentru proprietarii de terenuri cu destinație agricolă se va acorda reducerea de 75% din suma fixă a primei, în cazul achitării acesteia până la data de 31 martie 2019. Totodată, în premieră, persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor, vor avea dreptul la reducere de 60% din suma fixă a primei AOAM, dacă o achită până la 31 martie 2019. De 50% din suma fixă a AOAM vor beneficia fondatorii de întreprinderi individuale, persoanele fizice care iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, titularii de patentă de întreprinzător, persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cetățenii neangajați și neasigurați de Guvern care fac dovada aflării în Moldova pentru cel puţin 183 de zile, străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Moldovei pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase şi care nu sunt angajaţi. Condiția este ca aceste persoane să achite prima AOAM până la 31 martie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.