26
07 2018
2633

Reforma fiscală: scăderea costului forţei de muncă vs neacumularea a două mlrd. la BASS

Pachetul de acte legislative propus pentru reformarea domeniului fiscal conține modificări și la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, prin care se propun modificări majore ale cotelor contribuțiilor obligatorii de asigurări sociale achitate de angajatori. Angajatorii din sectorul privat, din instituțiile de învățământ superior și instituțiile medico-sanitare, începând cu 1 octombrie 2018, vor achita în loc de 23% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2018 doar 18%. Astfel, se propune reducerea cotei procentuale cu 5%. De asemenea, de la 16% la 12% se ma micșora și cota achitată de angajatorii din agricultură. Totodată, începând cu 1 octombrie curent, se preconizează micșorarea cotei procentuale și pentru angajatorii din sectorul privat care activează în condiții speciale, de la 33% la 26%. Potrivit proiectului, angajatorul din sectorul privat reprezintă persoanele fizice și juridice de drept privat ce se constituie în baza hotărârii acestora, care o dotează potrivit scopului preconizat și include, dar fără a se limita la acestea, societățile comerciale, cooperativele, întreprinderile de stat și municipale și organizațiile necomerciale. Scopul modificărilor este creșterea competitivității economiei, atât pe plan național, cât și pe plan regional, prin reducerea costului forței de muncă cu cel puțin 5%. De asemenea, se urmărește reducerea fenomenului salariilor în plic. În acest sens, diminuarea presiunii fiscale asupra veniturilor salariale va determina micșorarea costului de oportunitate al evitării achitării impozitelor la bugetul de stat, se spune în nota la proiect. Cu toate acestea, conform estimărilor preliminare făcute publice anterior, în cazul adoptării acestui proiect în bugetul asigurărilor sociale de stat va fi diminuat cu circa două mlrd. lei doar în anul 2018. Conform autorilor proiectului, beneficiile aşteptate în rezultatul acestei reforme vor fi resimţite peste 5-6 luni de la implementare. Totodată, proiectul prevede abrogarea din Codul contravențional a unor articole ce reglementează răspunderea pentru încălcările comise în procesul de calculare, declararea şi achitare a contribuţiilor sociale. Astfel, ar putea fi abrogate: • Art. 294 ce se referă la încălcarea regulilor de prezentare a declaraţiilor privind calculare și utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a regulilor de folosire a codurilor personale de asigurări sociale, • Art. 2941 - încălcarea normelor de calculare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, • Art. 296 - primirea şi eliberarea mijloacelor pentru retribuirea muncii fără transferul contribuţiei de asigurări sociale • Art. 301 - evaziunea fiscală a persoanelor fizice. De asemenea, este propusă excluderea, la efectuarea de către SFS a controlul asupra calculării corecte şi a virării în termen a contribuţiilor la BASS şi a primelor AOAM, dar şi aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la calcularea acestora, a noţiunii de sancţiuni contravenţionale (art.133 alin.2 pct.141 din CF). Menţionăm că astăzi pachetul legilor privind reforma fiscală este examinat în parlament.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.