Știri

Restanțele salariale în ianuarie-februarie 2022 au depășit 58 mil. lei

Pe parcursul lunilor ianuarie-februarie ale anului 2022, inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au efectuat 244 controale (dintre care 123 – în domeniul raporturilor de muncă, 33 – a securității și sănătății în muncă; 84 – complexe; 4 – în domeniul migrației de muncă) la unități cu un număr de circa 251,2 mii salariaţi.
 
Din numărul total de controale efectuate 158 au fost planificate (113 în sectorul public și 45 în sectorul real), iar 86 – inopinate (31 în sectorul public și 55 în sectorul real). Cu deplasarea inspectorilor în teren la agentul economic au fost efectuate 183 controale, iar 61 – din oficiu.

 

În rezultatul acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 2302 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, dintre care 1346 – în domeniul raporturilor de muncă și 956 – a securității și sănătății în muncă. Activităţile de inspecție întreprinse demonstrează că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia și admit lacune în organizarea activității de protecție și prevenire la nivel de unitate.  

 

În perioada analizată, în contextul monitorizării modului şi termenelor de achitare a salariilor, au fost efectuate 44 controale, inclusiv 17 planificate și 26 inopinate, la unități care au admis restanţe și neachitarea altor plăți salariale în sumă de circa 58,1 mil. lei față de 7365 angajați. Inspectorii de muncă au întocmit procese verbale de control, dar și planuri de remediere, stabilind termeni de lichidare a restanţelor salariale.

 

Sub aspectul realizării obiectivului intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru”, la 8 angajatori persoane juridice și 2 angajatori persoane fizice au fost depistate 14 persoane ce activau fără forme legale de angajare. Pentru prestarea muncii de către salariați fără a avea încheiat un contract individual de munca în formă scrisă și utilizarea muncii nedeclarate, de către inspectorii de muncă au fost întocmite planuri de remediere pentru angajatorii persoane juridice.

 

Totodată, pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a „muncii la negru”, în ianuarie-februarie din anul curent au fost efectuate 3 controale planificate cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat și un control planificat cu reprezentați ai sindicatului din învățământ.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Inspectoratul de Stat al Muncii RM

571 vizualizări

Data publicării:

16 Martie /2022 07:55

Domeniu:

Noutăți | Control de stat

Etichete:

controale | proces- verbal | ISM | anul 2022

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon