21
02 2019
751

Retrospectiva fiscală a anului 2018

Aprobarea pachetului legislativ Pro Busines este una din principalele realizări ale Serviciului Fiscal de Stat din anul 2018, scopul fiind stimularea mediului de afaceri, creșterea veniturilor populației, reducerea economiei tenebre, a salariilor în plic, a evaziunii fiscale și a veniturilor nedeclarate. Constatarea se conține în Raportul de activitate al SFS pentru anul 2018. Reamintim că în Monitorul Oficial din 17 august 2018, au fost publicate cele trei legi ce fac parte din pachetul legislativ de reformă în domeniul fiscal. Astfel, cele mai importante prevederi ale reformei se referă la: • reducerea cotei impozitului pe venit pentru persoanele fizice de la 18% la 12%, prin stabilirea unei cote unice • reducerea contribuției angajatorului la BASS de la 23% la 18% (se referă exclusiv la sectorul corporativ) • dublarea sumei scutirii personale de la 11 mii lei la 24 mii lei. Pentru prima dată cei care primesc salarii sub minimul de existență (1,8 mii lei în 2017) nu vor mai plăti impozite • reducerea cotei TVA de la 20% la 10% pentru serviciile din domeniul HoReCa • pentru activitatea agenților economici care din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, s-a introdus un regim special de impozitare a angajaților cu salarii sub 10 000 de lei lunar cu aplicarea unui impozit fix pe venit de 500 de lei lunar • limitarea efectuării controalelor asupra corectitudinii calculării, declarării şi achitării impozitelor, taxelor și altor plăţi, aferente BS, BUAT, BASS, FOAM (nu se vor efectua pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2018, cu anumite excepții) • revizuirea sistemului de aplicare a amenzilor, substituind amenzile în mărime fixă cu amenzi ce prevăd intervale, în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale privind individualizarea sancțiunilor. O altă realizare a anului 2018 este punerea în aplicare a Dării de seamă unificate (forma IPC 18) care a comasat 5 rapoarte prezentate la 3 instituții diferite (SFS, CNAS, CNAM). Această unificare a avut ca scop simplificarea procesului de declarare și excluderea dublării de informații prezentate de agenții economici până la 1 ianuarie 2018. De asemenea, în anul 2018 a fost instituit Consiliul de soluționare a disputelor din cadrul SFS, care examinează contestațiile depuse de către persoana care contestă acte administrative prin care s-a stabilit o obligație fiscală în sumă de peste 0,5 mil.lei – pentru persoane juridice și peste 0,25 mil.lei – pentru persoane fizice, asigurându-se, astfel, integritatea și imparțialitatea în tratarea contribuabilului. Potrivit Raportului, pe parcursul anului 2018, la solicitarea contribuabililor, în cadrul Consiliului au fost examinate 2 contestații. Tot în anul 2018 a fost schimbată modalitatea de aducere la cunoștință a actelor emise de SFS - comunicare prin publicitate. Astfel, a fost inițiată procedura de plasarea a actelor SFS, comunicate prin publicitate pe portalul www.sfs.md, la data de 31.12.2018 fiind plasate pe portal 977 de acte. În același timp, începând cu 1 octombrie 2018, drept urmare a modificărilor operate la Codul de procedură penală, SFS a fost investit cu atribuția de constatare a infracțiunilor. Aceasta reprezintă un complex de acțiuni premergătoare urmăririi penale, precum reținerea făptuitorul, ridicarea corpurilor delicte, solicitarea informațiilor şi documentelor necesare pentru constatarea infracțiunii, citarea persoanelor și altele. Pe parcursul anului 2018, SFS a constatat, prin întocmirea proceselor-verbale, 19 cazuri de infracțiuni ca rezultat al diminuării impozitelor și taxelor în sumă totală de 23,7 mil. lei. Anul 2018 va rămâne în istorie și prin măsurile de stimulare fiscală. Reamintim că din pachetul legislativ de reformă fiscală face parte și Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală nr.180 din 26.07.2018. Conform Raportului, la data de 17 august 2018, înregistrau restanțe la amenzi și majorări de întârziere, pasibile a fi anulate, 131 301 contribuabili, suma plăților neachitate fiind de 782,3 mil. lei, inclusiv 401,2 mil. lei – majorări de întârziere și 381,0 mil. lei – amenzi. La situația din 20 decembrie 2018, 103 321 de contribuabili nu înregistrau restanțe la plăți de bază și sunt subiecți ai stimulării fiscale. Astfel, suma amenzilor și majorărilor de întârziere anulată constituie 194,1 mil. lei, inclusiv 42,7 mil. lei – majorare de întârziere și 151,4 mil. lei – amendă: • la BS suma anulată constituie 187,4 mil. lei, inclusiv 36,7 mil. lei majorare de întârziere și 150,6 mil. lei – amenzi; • la FOAM suma anulată constituie 6,7 mil. lei, inclusiv 5,9 mil. lei majorare de întârziere și 0,8 mil. lei – amenzi. În scopul beneficierii de stimulare fiscală, din 47 028 contribuabili care înregistrau restanță la plăți de bază la situația din 17.08.2018, 17 746 contribuabili au stins restanța la plățile de bază în sumă totală de 82,9 mil. lei, inclusiv 75,4 mil.lei – la BS și 7,5 mil. lei – la FOAM.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.