25
02 2019
1386

Rezultatele controalelor fiscale efectuate în anul 2018

Pe parcursul anului 2018, SFS a efectuat 1261 de controale fiscale în baza planului de control, în urma cărora au fost calculate la buget, suplimentar, 223,9 mil. lei, dintre care au fost încasate 86,36 mil lei. Informația se regăsește în Raportul de activitate al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2018, potrivit căruia nivelul de rezultativitate a controalelor fiscale este de 91,7%. Totodată, în anul 2018, Direcțiile control fiscal operativ din cadrul SFS au efectuat 10 646 controale fiscale prin metoda de verificare operativă conform analizei riscurilor, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de peste 31,91 mil. lei. Astfel, ca rezultat al constatării activității ilicite de întreprinzător au fost înregistrate 3564 de procese-verbale și aplicate sancțiuni în valoare de 6,6 mil. lei. Totodată, au fost desfășurate 209 controale fiscale și aplicate sancțiuni în sumă de 0,6 mil. lei în sectorul zonelor de agrement. Inspectorii fiscali au mai desfășurat 1814 controale fiscale operative și au aplicat sancțiuni fiscale în sumă de 1,3 mil. lei, precum și sancțiuni contravenționale în valoare de 2,13 mil. lei în sectorul transportului în regim de taxi. În același timp, în domeniul transportului interurban s-au desfășurat 279 controale fiscale operative și au fost depistate 150 de cazuri ale încălcării legislației. Sancțiuni și penalități au fost aplicate 460 mii lei. În domeniul de activitate a organizațiilor necomerciale au fost desfășurate 14 controale fiscale, fiind calculate suplimentar spre plată la buget 7,53 mil. lei. Pe parcursul anului 2018, au fost emise 359 procese-verbale cu privire la contravenție în comerțul electronic. Sancțiunile, conform prevederilor art.253 alin.(1) din Codul fiscal (împiedicarea controlului fiscal prin neasigurarea accesului în încăperile de producţie, în depozite etc.) și art. 254 din CF (neutilizarea maşinilor de casă şi de control), au constituit 425 mii lei. Totodată, au fost aplicate sancțiuni conform art. 263 alin.(1) din Codul contravențional (desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare la ASP sau la o altă autoritate publică) în sumă de 654,9 mii lei. În saloanele de înfrumusețare au avut loc 279 de controale fiscale, fiind identificați 187 contribuabili care au admis încălcări, pentru care au fost aplicate sancțiuni în mărime de 899 mii lei. În domeniul alimentației publice au fost demarate 973 de controale fiscale și au fost identificate 537 de încălcări ale legislației. Sancțiunile aplicate constituie circa 2,73 mil. lei. Totodată, 189 controale fiscale cu constatarea a 149 de cazuri de încălcări ale legislației au fost desfășurate în domeniul spălătoriilor auto. Sancțiuni conform prevederilor Codului fiscal au fost aplicate în mărime de 432,5 mii lei, iar conform prevederilor Codului contravențional – 85,4 mii lei. Reamintim că, conform Programului de conformare voluntară pentru anul 2019, în anul curent domeniile prioritare pentru monitorizare sunt: construcția, agricultura, restaurantele, transportul, serviciile de înfrumusețare, întreținerea și repararea autovehiculelor și comerțul cu ridicata al produselor alimentare. SFS mai comunică faptul că, în urma acțiunilor întreprinse de către SFS, în anul 2018 au fost stabilite încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă – diminuarea fondului de salarizare, impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale şi ale primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. În acest sens, au fost adoptate 193 de decizii asupra cazurilor de încălcare a legislației, inclusiv asupra încălcărilor ce vizează corectitudinea calculării şi achitării plăților salariale, impozitelor și defalcărilor aferente acestora. În consecinţă, au fost calculate suplimentar pentru plată la buget obligaţii aferente plăţilor salariale în sumă totală de 42,58 mil. lei, dintre care au fost achitate 15,67 mil. lei. Notă: În Registrul de Stat al controalelor a fost publicat Graficul controalelor planificate pentru anul 2019 de către Serviciul Fiscal de Stat. Conform informației, controale prin metoda de verificare totală vor fi efectuate de către toate subdiviziunile teritoriale ale autorității fiscale la 882 agenți economici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.