25
02 2019
3577

Sancțiuni pentru raportarea eronată a raporturilor de muncă

Prezentarea informației neautentice sau incomplete aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale se va sancționa cu amendă de la 9 la 30 unități convenționale, aplicată persoanei cu funcție de răspundere, aceasta fiind similară sancțiunilor ce țin de dările de seamă fiscale. În Monitorul Oficial din 22 februarie curent a fost publicată Legea nr. 13 din 15 februarie 2019 pentru modificarea unor acte legislative, ce se referă la simplificarea prezentării informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale, prin operarea modificărilor și la art. 3011 din Codul contravențional. Totodată, neprezentarea în termenul stabilit de legislație a informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale va fi sancționată cu amendă la 6 la 12 UC, aplicată persoanei cu funcție de răspundere, la fel ca în cazul neprezentării dărilor de seamă fiscale. Stabilirea sancțiunilor are drept scop asigurarea determinării corecte și în termen a drepturilor ce țin de raporturile de muncă și prevenirea cazurilor de neprezentare sau prezentare neautentică a informației.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.