14
08 2017
1025

Se caută un partener privat pentru dezvoltarea Loteriei Moldovei

Se estimează că statul va beneficia din urma implementării parteneriatului public-privat în domeniul jocurilor de noroc de venituri la bugetul public național sub formă de dividente achitate de SA Loteria Națională a Moldovei în sumă de 42 mil. euro pe perioada de executare a contractului, în sectorul loteriei cifrice, loteriei momentane și pariurilor sportive și de circa 98 mil. euro în domeniul automatelor de joc. De asemenea, se preconizează venituri la bugetul public sub formă de taxe și impozite achitate de partenerii proiectului în sumă de 10 mil. euro, pe parcursul executării contractului, în sectorul loteriei cifrice, loteriei momentane, pariurilor sportive și de 22 mil. euro în cel al automatelor de joc. Cabinetul de miniștri a susținut, în ședința din 10 august curent, o Hotărâre cu privire la aprobarea obiectivelor și a condițiilor parteneriatului public-privat pentru dezvoltarea activităților S.A. Loteria Națională a Moldovei, precum și a cerințelor generale privind selectarea partenerului privat. La concursul de selectare al partenerului privat vor putea participa persoane juridice de drept privat rezidente ale Republicii Moldova sau al unui alt stat cu care țara noastră are semnate Acorduri de colaborare comercială economică sau privind promovarea și protejarea investițiilor. Aceste persoane trebuie să dețină experiență în domeniul jocurilor de noroc, în special, în sectorul loteriilor și a pariurilor la competiții sportive sau automate de joc, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice. Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmâc, scopul acestui parteneriat reiese din necesitatea eficientizării activităților din domeniul respectiv, precum și atragerea unor investitori strategici puternici, care să vină cu cele mai bune practici din domeniu și cu un know-how pentru reducerea riscurilor sociale legate de activitate și majorarea încasărilor la bugetul public. Vreau să concretizez că administrarea jocurilor de noroc rămâne în gestiunea Loteriei Naționale a Moldovei, doar investițiile necesare pentru dezvoltarea mai multor platforme în acest sens vor fi din partea partenerului ce urmează a fi selectat într-un mod transparent, a specificat ministrul. Conform proiectului, repartizarea veniturilor din implementarea proiectului de partneriat public-privat se va realiza în cote procentuale. Astfel, SA Loteria Națională a Moldovei va deține 75% din totalul veniturilor în sectorul loteriilor, iar partenerul privat - 25%. În ceea ce privește veniturile din sectorul pariurilor la competiții sau evenimente sportive, 90% vor aparține Loteriei Moldovei, iar, respectiv, 10% - partenerului ce urmează a fi selectat. Din venitul brut pe sectorul automatelor de joc, 51% vor fi ale SA Loteria Națională a Moldovei, iar 49% ale partenerului privat. Termenul concret de repartizare a veniturilor între parteneri se va negocia și va fi stabili în contractele de parteneriat public-privat, cu respectarea cotelor de repartizare, ce va fi monitorizată anual de către partenerul privat în baza situațiilor financiare pentru perioada de raportare. Condițiile generale de eligibilitate al participanților la concursul de atribuire a contractului public-privat sunt: • Deținerea licenței valabile în domeniul loteriilor cifrice, loteriilor momentane, pariurilor sportive, pe teritoriul său de reședință • Organizarea a cel puțin două activități prin metoda clasică și două prin intermediul rețelelor de comunicații on-line • Contracte de parteneriat public-privat cu alte state • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru încălcarea legislației din domeniul jocurilor de noroc • Deţinerea și exploaterea mijloacelor de joc și a unui softwarw care asigură organizarea și gestionarea jocurilor, reținerea și prezentarea directă a informațiilor privind activitățile și veniturile din acestea de către autoritățile competente • Prezentarea prognozei cifrei de afaceri a proiectului preconizat pentru perioada de implementare. Este important de menționat că participantul la concurs trebuie să dețină o cifră de afaceri de minim 500 mil. euro pentru ultimii trei ani cumulativ, precum și să aibă acces la linii de credit și alte mijloace financiare suficiente pentru asigurarea investițiilor și a fluxului de numerar operațional. Partenerul privat va lansa acțiunile sale ce țin de dezvoltarea activităților jocurilor de noroc nu mai târziu de 8 luni după semnarea contractelor de parteneriat public-privat. Prin implementarea unui parteneriat public-privat în domeniul jocurilor de noroc se va institui un sistem eficient de control și monitorizare a domeniului, precum și va asigura prevenirea și combaterea jocurilor de noroc neautorizate.

1 comentarii

avatar
Doar pentru Moldova sau pentru alte țări?
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.