Știri

Serviciul Vamal și mediul de afaceri consolidează parteneriatul

La 30 octombrie curent va intra în vigoare procedura declarării periodice a mărfurilor exportate de către agenții economici prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.408-O din 04.09.2019. Acest subiect, dar și multe altele legate de consolidarea parteneriatului dintre Serviciul Vamal și mediul de afaceri au fost discutate pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. În cadrul evenimentului, directorul interimar al Serviciului Vamal, Iurie Ceban, s-a referit la unele priorități ale organului vamal pentru următoarea perioadă, printre care se regăsesc extinderea declarației electronice pentru toate destinațiile, inclusiv pentru perfecționarea activă, modernizarea ASYCUDA, aprobarea noului Cod vamal, dezvoltarea e-Comerț, implementarea procedurilor vamale simplificate etc. Declararea periodică a mărfurilor exportate prin trimiterile poștale internaționale Declararea periodică este o soluție pentru agenții economici mici și mijlocii în cazul exportului prin intermediul trimiterilor poștale internaționale în situațiile în care valoarea mărfii nu este mare, iar costul transportului este foarte înalt. De această măsură pot beneficia toți agenții economici, cu excepția celor ce efectuează operațiuni vamale cu mărfurile accizate. Condiția esențială în cazul acestor exporturi este ca valoarea facturată per livrare să nu depășească suma de 1000 euro, iar operatorul să dețină cel puțin 2 livrări la export în decurs de 30 zile calendaristice. Declaraţia vamală periodică trebuie să fie însoţită de borderoul facturilor comerciale ce cuprinde informaţia despre toate facturile comerciale (invoice) din perioada de evidenţă, calculul cheltuielilor de transport care se înscriu în borderoul de documente anexate al declarației vamale în detaliu și mențiunile privind destinatarii mărfurilor exportate. Reprezentanții Asociației Patronatelor din Industria Ușoare (APIUS) au menționat necesitatea includerii în această declarație a destinatarilor diferiți. În acest context, s-a stabilit ca la începutul acestei săptămâni să fie organizată o ședință de lucru cu participarea reprezentanților organului vamal și ai APIUS, pentru a fi analizate mai multe aspecte ce țin de declararea periodică în cazul acestor producători. Statutul de exportator aprobat De asemenea, în cadrul întrunirii s-a discutat despre statutul de exportator aprobat, care reprezintă un concept implementat odată cu intrarea în vigoare a Acordului de Asociere cu UE. Cine poate avea acest statut? Potrivit reprezentanților organului vamal, persoana eligibilă este înregistrată în RM, exportă mărfuri ce beneficiază de regim preferențial și căreia Serviciul Vamal i-a acordat, la cererea scrisă, dreptul de a documenta pe propria răspundere originea preferențială a mărfii. O condiție pentru obținerea acestui statut este derularea tranzacțiilor de export de cel puțin un an (pentru cei care reușesc să aibă o frecvență de minim 5 exporturi la fiecare 3 luni calendaristice consecutive, pe parcursul ultimului an de activitate). Totodată, prin Legea nr. 302 din 21.12.2017 a fost introdusă posibilitatea obținerii acestui statut și de către exportatorii de produse cu caracter sezonier, completarea fiind acceptată de organul vamal la multiplele solicitări ale mediului de afaceri. Astfel, exportatorii de mărfuri cu caracter sezonier trebuie să demonstreze că efectuează minimum 3 exporturi în 12 luni calendaristice, fiind examinată o experiență anterioară a solicitantului pentru 36 luni. O altă condiție obligatorie pentru obținerea statutului de exportator autorizat este ca, în cadrul entității să activeze o persoană competentă în domeniul originii preferențiale a mărfurilor. Totodată, operatorul este obligat ca, în cadrul unui control, să ofere acces organului vamal la toate actele de țin de originea preferențială a mărfurilor, inclusiv verificarea secțiilor de producere și a contabilității. Cu referire la obținerea acestui statut, reprezentanții exportatorilor de nuci au menționat că, în cazul lor, există dificultăți la solicitarea statutului, în contextul în care în ultimii ani o bună parte din aceștia nu au avut posibilitatea de a efectua exporturi. Reprezentanții SV au menționat că trebuie, totuși, îndeplinite aceste condiții, stabilite foarte clar în Acordul de Asociere. Noi știm foarte bine care a fost situația în domeniul exportului de nuci. De aceea, dacă astăzi încă nu puteți întruni aceste condiții, vă așteptăm să depuneți cerere în perioada următoare. Deci, dacă pe parcursul acestui an veți efectua exporturile necesare, în anul viitor deja puteți avea statutul de exportator autorizat. Potrivit datelor, la momentul actual, per total, circa 30 de agenți economici dețin acest statut, iar alte 5 cereri sunt în examinare. Declararea în vamă Potrivit speakerilor, declararea în vamă este unul din cele mai sensibile subiecte cu care se confruntă Serviciul Vamal în relația cu agenții economici. În urma consultărilor cu mediul de afaceri a fost stabilită necesitatea optimizării procedurii de verificare a valorii în vamă. În acest sens, este elaborat proiectul Hotărârii de Guvern pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea nr. 974/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor și care urmează a fi aprobat în perioada următoare. Proiectul conține mai multe prevederi noi, pentru a oferi o procedură transparentă și clară atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru organul vamal. Astfel, proiectul prevede introducerea dreptului la replică pentru agentul economic: în momentul în care organul vamal respinge metoda de tranzacție, el este obligat să indice în mod expres care este motivul, precum și să ofere declarantului posibilitatea să prezinte acte suplimentare în contrazicerea motivului de neacceptare a prețului de tranzacție. Tot în acest context, proiectul prevede și posibilitatea de solicitare a procedurii de amânare a determinării definitive a valorii în vamă, care se va efectua prin depunerea de către declarant a unei cereri scrise la postul vamal responsabil de perfectarea declarației vamale de import și examinează cererea, informează declarantul (prin actul de inspecție) despre acceptarea/ neacceptarea acesteia, în termen de până la 4 ore de la recepționare. Totodată, în document sunt prevăzute aspecte ce țin de bunurile introduse de persoanele fizice, dat fiind că acest segment nu este reglementat, iar persoanele se confruntă cu o serie de probleme, precum și prevederi ce țin de cheltuielile de transport suportate pe teritoriul vamal al țării. Reprezentanții Serviciului Vamal au mai menționat că colaborarea cu businessul este, la fel, o prioritate pentru autoritate, iar în acest sens la biroul vamal central sunt create funcții noi de comunicare cu mediul de afaceri, agențiilor economici fiindu-le oferită posibilitatea de obținere a diverselor informații.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova | Serviciul Vamal al Republicii Moldova

649 vizualizări

Data publicării:

15 Octombrie /2019 11:01

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon