19
02 2019
4102

SFS solicită informația privind împrumuturile doar pentru rezidenții cetățeni ai RM

În urma publicării informațiilor ce țin de necesitatea prezentării informației cu privire la contractarea și/ sau rambursarea împrumuturilor pe parcursul anului fiscal 2018 de către persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător (cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor ce practică activitate independentă), unii contribuabili solicită concretizarea informației. Comunicăm că informațiile despre împrumuturi sau procurările de mijloace de transport efectuate în condițiile art. 22611 alin. (2) pct. 11 și 12 din Codul fiscal (CF) vor fi prezentate doar pentru tranzacțiile cu implicarea persoanelor fizice – rezidenți care sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Aceleași operațiuni cu implicarea nerezidenților nu vor fi raportate. Amintim că, conform prevederilor art. 22611 alin.(2) pct. 11 și 12 din CF, persoanele fizice şi/sau juridice enumerate în continuare vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat următoarele informaţii: 1) persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă – informaţia despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport; 2) persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă – informaţia privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate persoanelor fizice. În scopul executării prevederilor art.22611 alin.(3) şi alin.(4) din Cod, SFS a aprobat Ordinul nr.427 din 21.08.2018, pct. 2 al căruia prevede că informaţia furnizată se va prezenta doar aferent persoanelor fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova. Respectiv, informația care urmează să fie prezentată despre împrumuturi sau procurări de mijloace de transport, în scopul determinării veniturilor din surse indirecte de informații, va fi prezentată doar aferent împrumuturilor sau procurării de mijloace de transport de către persoanele fizice – rezidenți cetățeni ai RM.

5 comentarii

avatar
Bună ziua
Vreau să concretizez dacă persoana juridică a acordat persoanei fizice împrumut se va prezenta informația? În ordinul ORDIN Nr. 427 din 21.08.2018, punctul 10 e meționat doar despre împrumuturile contractate de la persoane fizice.
avatar
Bună ziua, informația se referă doar la împrumuturile cu implicarea persoanelor fizice
avatar
În ordin expres e specificat «informația privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate persoanelor fizice conform Anexei nr. 11 la Ordin.» Nu e indicat nimic referitor la împrumuturile acordate persoanelor fizice de către persoanele juridice și rambursarea lor.
avatar
Buna ziua, in cazul in care persoana juridica procura mijloc de transport de la persoana fizica, reiese ca indicam in aceasta declaratie?
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.