21
08 2017
820

SFS va aplica măsuri de asigurare şi de executare silită întreprinderilor de stat

În MO nr. 301 – 315 din 18 august 2017 a fost publicată Legea nr. 178 din 21 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care sunt aprobate modificări la art. 13 alin. (31) din Legea nr.146 – XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (în continuare - Legea nr-146). Conform prevederilor art.13 din Legea nr.146 (MO, 1994, nr.2, art.9), profitul net al întreprinderii de stat poate fi utilizat pentru: a) acoperirea pierderilor anilor precedenţi; b) formarea capitalului de rezervă; c) formarea rezervei pentru dezvoltarea producţiei; d) defalcări în bugetul de stat; e) în alte scopuri, dacă ele nu contravin legislaţiei. Decizia de repartizare a profitului net se adoptă de către consiliul de administraţie, la propunerea administratorului. Până la 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune, întreprinderea de stat trebuie să transfere defalcările la bugetul de stat , calculate în funcţie de rezultatele activităţii sale pe anul precedent, şi să prezinte Serviciului Fiscal de Stat raportul privind defalcările calculate . Conform Legii nr.146, organul fiscal administra defalcările de la întreprinderile de stat, fără ca cadrul legislativ în vigoare să fi stabilit expres prevederi care ar fi împuternicit Serviciul Fiscal de Stat cu dreptul de a aplica măsuri de asigurare şi de executare silită, similare obligaţiilor fiscale, în caz de neachitare în termen a defălcărilor la bugetul de stat. Din 18 august 2017 au intrat în vigoare modificările la Legea nr.146 prin care se stabileşte că pentru neachitarea în termen a defalcărilor la bugetul de stat, Serviciul Fiscal de Stat va aplica măsurile de asigurare și executare silită a obligațiilor fiscale în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale în vigoare. Prin urmare, în rezultatul modificărilor aprobate, Serviciul Fiscal de Stat va aplica măsuri de asigurare şi de executare silită, similare impozitelor şi taxelor în caz de neachitare în termen a defălcărilor la bugetul de stat de către întreprinderile de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.