04
03 2019
896

SFS va asigura valorificarea bunurilor infracționale

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat, prin Ordinul nr.58 cu privire la organizarea procesului de valorificare a bunurilor infracționale (sechestrate) din 14 februarie curent Regulile cu privire la organizarea procesului de valorificare a acestora. Documentul a fost publicat vineri, 1 martie 2019, în Monitorul Oficial, și a intrat în vigoare la data publicării. Acesta stabilește că Serviciul Fiscal de Stat va prelua de la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) documentele aferente bunurilor infracționale ce urmează a fi valorificate și va demara procedura de valorificare, la solicitarea ARBI. Responsabilă de procedură va fi Direcția gestionare bunuri confiscate din cadrul Direcției generale administrare fiscală mun. Chișinău. Acesta va verifica existența titularilor dreptului de preemțiune și va informa în scris titularii despre intenția comercializării bunurilor sechestrate (cu emiterea ordinului de constituire a Comisiei de licitație, publicarea comunicatului informativ și desemnarea licitantului). Conform ordinului, doritorii de a participa la licitație vor prezenta SFS cererea de participare și vor obține biletul de participant (formularele fiind, de asemenea, aprobate și sunt anexe la documentul publicat). Câştigătorul va fi obligat să semneze procesul-verbal privind rezultatele licitației și să achite integral prețul lotului, în termen de 7 zile de la semnare. În cazul refuzului semnării, participantul este privat de dreptul de a participa la licitația acestor bunuri. După efectuarea achitărilor, este încheiat contractul de vânzare-cumpărare, iar un exemplar al contractului şi dovada achitării vor fi expediate în adresa ARBI în termen de maximum 3 zile din momentul semnării contractului. Documentul mai prevede că cheltuielile aferente procesului de comercializare a bunurilor infracționale (sechestrate) vor fi suportate de către SFS. Formularele actelor necesare pentru asigurarea procedurii de comercializare, de asemenea, sunt aprobate și sunt anexate la Ordinul nr.58. Publicația Periodică ”Monitorul Fiscal FISC.md” recomandă: Procedura de evaluare, administrare și valorificare a bunurilor infracționale (sechestrate)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.