Știri

Suma deductibilă a primelor de asigurare facultativă poate fi majorată

În cadrul ședinței din 20 mai, Cabinetul de miniștri a examinat proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal (CF) și unor acte legislative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă. Autorul proiectului a propus majorarea cheltuielilor permise spre deducere suportate anual de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului prin modificarea art. 24 alin. (20) din CF. Amintim că, în redacția în vigoare a CF, acestea constituie 50% din prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută, stabilită pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.1593 pe anul respectiv. În opinia autorului, nivelul acestora ar urma să constituie „mărimea unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de Guvern, per angajat anual”. Cu referire la această propunere Executivul a menționat că, în contextul situației epidemiologice și, respectiv, necesității fortificării sistemului de ocrotire a sănătății public și privat, revizuirea cuantumului deducerii cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistență medicală ale angajatului se consideră oportună. Astfel, propunerea de majorare a plafonului deductibil a fost susținută până la nivelul de 100% din prima de asigurare obligatorie de asistență medicală. Cu toate acestea, a fost propusă o redacție a alin. (20) ce diferă de cea formulată de autorul inițiativei: „Se permite deducerea cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistență medicală ale angajatului în mărime de până la 100% din prima de asigurare obligatorie de asistență medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută, stabilită pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 1593/2002 pe anul respectiv.” Ținând cont că perioada fiscală generală a impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător este anul calendaristic, norma respectivă se propune a fi aplicată din 1 ianuarie 2021. Proiectul examinat include și propunerea ca facilitățile acordate de angajator angajaților să fie impozitate doar cu impozitul pe venit, nu și cu contribuții sociale și prime medicale, cum este prevăzut în momentul de față. În opinia autorului, aceste prevederi din legislație „sunt o povară pentru angajatori și salariați, nu stimulează angajatorii să susțină interesele sănătoase ale salariaților, problemele sociale și culturale”. Guvernul nu a susținut aceste inițiative, subliniind că sistemul public de asigurări sociale se organizează și funcționează în baza principiilor de asigurări sociale statuate în Legea nr. 489/1999, în special principiul contributivității, conform căruia drepturile de asigurări sociale sunt realizate în baza contribuțiilor de asigurări sociale plătite. Totodată, sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală este un sistem autonom garantat de stat de protecție a populației în domeniul ocrotirii sănătății prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri bănești destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiționate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecțiune), și oferă cetățenilor RM posibilități egale în obținerea asistenței medicale. Guvernul susține că propunerea de exceptare a facilităților acordate de patron de la plata contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală va determina diminuarea veniturilor bugetare. „Or, conform prevederilor art.131 alin. (6) din Constituția RM nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare, din care motiv propunerile date din proiect nu pot fi acceptate”, se spune în nota informativă a proiectului.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1836 vizualizări

Data publicării:

21 Mai /2020 08:00

Domeniu:

Asigurare obligatorie de asistenţă medicală | Noutăți

Etichete:

guvern Moldova | Cod fiscal | proiect de lege | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon